Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi vaarantaa potilasturvallisuuden

Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi vaarantaa potilasturvallisuuden

18.11.2016 09:55 / Uutinen

Ensihoitotehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet. Korkealaatuiseen ensihoitoon kuuluu, ettei kaikkia potilaita kuljeteta päivystysyksikköön. Valvira on kuitenkin saanut käsittelemissään valvonta-asioissa ja ensihoidon pysyviltä asiantuntijoiltaan tietoonsa, että ensihoidon arvioinnin perusteella on jätetty kuljettamatta myös sellaisia potilaita, jotka olisivat selkeästi tarvinneet lääkärin tutkimusta ja hoitoa päivystysyksikössä. Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Ensihoito on potilasturvallisuuden näkökulmasta erittäin vaativaa ja kriittistä toimintaa ja edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta. Kaikilla ensihoidon yksiköillä on oltava käytössään riittävän tarkat ohjeet ja koulutus kuljettamattajättämispäätösten potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Valviran näkemyksen mukaan kuljettamattajättämispäätöksiin liittyviä riskejä ei ole otettu riittävästi huomioon ensihoitopalvelun kehittämiseen liittyvissä suunnitelmissa ja kustannussäästöodotusten perusteella tehdyissä kehittämisehdotuksissa. Epätarkoituksenmukaisia hätäkeskussoittoja ja ensihoidon hälytyksiä tulisi ensisijaisesti vähentää lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvontaa, pitkäaikaishoidon ja -hoivapalvelujen lääkäripalveluita ja kotihoidon kykyä tuottaa asiakkailleen terveydenhuollon palveluja myös akuuteissa tilanteissa.

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
puh. 0295 209 401

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi