Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ensiarvion tekemistä potilaan hoidontarpeesta ja sen kiireellisyydestä ei pitäisi päivystyksessä määritellä kategorisesti hoitajien tehtäväksi

Ensiarvion tekemistä potilaan hoidontarpeesta ja sen kiireellisyydestä ei pitäisi päivystyksessä määritellä kategorisesti hoitajien tehtäväksi

4.9.2014 10:33 / Uutinen

Valvira katsoo, että sellainen terveydenhuollon päivystyspisteiden käytäntö, jossa ensiarvion tekeminen potilaan hoidon tarpeesta ja sen kiireellisyydestä on kategorisesti annettu hoitajan tehtäväksi, voi vaarantaa potilasturvallisuutta. Käytäntö on tullut esille muutamien valvonta-asioiden käsittelyn yhteydessä. Viimeksi Valvira on kiinnittänyt asiaan huomiota selvittäessään iäkkään potilaan tutkimista ja hoidon tarpeen arviointia.

Lue kanteluratkaisun lyhennelmä