Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Elämän loppuvaiheen kivunhoidon on oltava riittävää

Elämän loppuvaiheen kivunhoidon on oltava riittävää

22.9.2022 10:56

Diaarinumero: V/41499/2021
Ratkaisupäivä: 24.2.2022

Hoitokodissa asuva vanhus kuoli todennäköiseen vatsan alueen syöpään ja sai elämän loppuvaiheessa opiaattikipulääkitystä. Omainen kanteli Valviralle, koska epäili kipulääkityksen aiheuttaneen vanhuksen kuoleman.

Vanhus asui hoitokodissa. Hänelle oli tehty hänen toiveestaan elvyttämättä jättämispäätöksen (DNR-päätös) yhteisymmärryksessä hänen omaistensa kanssa.

Vanhukselle tuli vatsakipuja, jotka eivät seurannassa helpottaneet. Lääkäri tutki vanhuksen ja totesi, että hänellä on kohtutulehdus ja lisäksi alavatsalla on pullotus, jonka aiheuttaja oli mahdollisesti pahanlaatuinen sairaus. Vanhus toivoi tulehduksen hoitoa eikä halunnut lisätutkimuksia. Hoitoneuvottelussa yhdessä omaisten kanssa sovittiin, että vanhuksen kipua hoidetaan kipulääkkein. Hoitoneuvottelussa vanhus toivoi, että hoidonrajaukset pidetään ennallaan ja että leikkauksia ja toimenpiteitä hänelle ei enää tehdä. Vanhus toivoi akuuttien infektioiden hoitamista. Vatsakipujen jatkuessa vanhuksen kipulääkelaastarin annostusta nostettiin ja vanhus nimesi kaksi lapsistaan hoidosta vastaaviksi omaisiksi.

Kolmas vanhuksen lapsista toivoi kipulääkityksestä erikoislääkärin kannanottoa ja hoitava lääkäri keskustelu kivunhoidosta kahden eri anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin kanssa. Kipulääkelaastarin tilalle vaihdettiin suun kautta otettava opiaattilääkitys, joka aiheutti vanhukselle suolen toiminnan hidastumisen ja vanhus päätyi vuodeosastolle suolitukosepäilyn vuoksi. Vanhuksen yleisvointi oli huono ja hän kuoli vuodeosastolla.

Kliinisten tietojen perusteella tehtyyn kuolintodistukseen merkittiin peruskuolinsyyksi sepelvaltimotauti ja kuolemaan myötävaikuttaneeksi tekijäksi vatsan alueen tarkemmin määrittämätön syöpä. Omainen kanteli Valviralle virheellisestä opioidilääkityksestä.

Vanhusta hoidettiin yleisten hoitokäytäntöjen mukaisesti

Valvira totesi, että vanhuksen kivun hoito oli asianmukaista sekä hoitokodissa että terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vanhus itse oli toivonut kipua lievittävää hoitoa ja hoitokodissa kysyttiin säännöllisesti vanhuksen kokemasta kivusta. Vanhuksen hoidosta keskusteltiin säännöllisestä sekä hänen itsensä että hoidosta vastaavien omaistensa kanssa. Valvira katsoi, että vanhukselle annetut päivittäiset kipulääkitysannokset olivat nykyisten hoitosuositusten mukaisia.

Ratkaisun perustelut

Laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Koettua kipua on hoidettava ja etenkin saattohoitopotilaan kivun hoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja.

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 § 2 mom.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 4 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (594/1994) 22 § 1 mom