Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Disinformaatiota ammattihenkilöltä vai yksityishenkilöltä?

Disinformaatiota ammattihenkilöltä vai yksityishenkilöltä?

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen 2.8.2021 / päivitetty 2.8.2021 10:24

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden esiintyminen sosiaalisessa mediassa ja muilla julkisilla digitaalisilla foorumeilla on tuonut Valviraan uusia haasteita. Valitettavasti kaikki julkisesti viestivät ammattihenkilöt eivät jaa lääketieteeseen perustuvaa tietoa, vaan tutkittuun tietoon perustumatonta disinformaatiota, joka koskee esimerkiksi rokotteita tai uskomushoitoja.

Saamme tällaisista lääkäreinä tai muina terveydenhuollon ammattihenkilöinä viestivistä henkilöistä Valviraan ajoittain yhteydenottoja, joissa kysytään, onko toiminta hyväksyttävää tai aikooko Valvira ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Silloin joudumme pohtimaan, mikä on Valviran valvontaan kuuluvaa ammatinharjoittamista ja mikä kuuluu henkilökohtaiseen sananvapauteen. Milloin henkilö esiintyy terveydenhuollon ammattihenkilönä ja milloin yksityishenkilönä?

Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilölaissa ja -asetuksessa määriteltyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä silloin, kun he toimivat terveyden- ja sairaanhoidossa. Valviran tehtävänä on puuttua ammattihenkilön toimintaan, joka vaarantaa vakavasti potilasturvallisuutta, kun muut keinot riitä. Valvira ei voi puuttua lääkäreiden tai muiden ammattihenkilöiden vapaa-ajan toimintaan tai yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa esittämiin mielipiteisiin. Valviran toimivalta ei myöskään ulotu terveydenhuollon ammattihenkilön antamiin uskomushoitoihin, mikäli hän pitää sen erillään varsinaisesta ammatinharjoittamisesta.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö tarjoaa asiakkailleen tutkimuksia tai hoitoja, joita ei voida pitää yleisesti hyväksyttävinä ja kokemusperäisesti perusteltuina, hänen on huolehdittava siitä, että asiakkaille ei synny väärää mielikuvaa. Asiakkaille ei saa syntyä mielikuvaa, että hoito olisi yleisesti hyväksyttyä sairaanhoitoa tai terveydenhuollon ammattihenkilön koulutukseen perustuvaa hoitoa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan lääkärinä toimimista on lääkärityön ohella myös lääkärin nimikkeen käyttäminen. Kun lääkäri käyttää ammattinimikettä, hänen täytyy noudattaa ammattieettisiä velvollisuuksia. Valvira voi selvittää ammattihenkilön ammatinharjoittamisen asianmukaisuutta myös tilanteissa, joissa Valviran saamat tiedot eivät koske varsinaista ammatinharjoittamista, mutta joiden perusteella on syytä varmistaa ammatinharjoittamisen asianmukaisuus.

Olennaista on potilasturvallisuuden varmistaminen

Valvontaviranomainen puuttuu tilanteeseen silloin, kun se potilasturvallisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä. Ensisijaisesti potilasturvallisuus varmistetaan työnantajan ohjauksella ja omavalvonnalla.

Jos toiminta on epäasianmukaista ja potilasturvallisuutta vaarantavaa, Valvira voi puuttua ammatinharjoittamiseen hallinnollisella ohjauksella, varoituksella sekä rajoittamalla ammatinharjoittamisoikeutta tai poistamalla sen. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa.

Useimmiten vakavimmissa potilasturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa taustalla ovat ammattihenkilön terveydentilaan tai päihteiden käyttöön liittyvät syyt.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta (valvira.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta (valvira.fi)

Hyvä ammatinharjoittaminen (valvira.fi)

Vaihtoehtohoidot (valvira.fi)

Lääkärin eettiset ohjeet (laakariliitto.fi)

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen

Kirjoittaja toimii ammattihenkilöiden valvonnassa

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.