Sisältöjulkaisija

null Dementiaa, lääkeriippuvuutta ja alkoholismia sairastavalta lääkäriltä poistettiin oikeudet pysyvästi

Dementiaa, lääkeriippuvuutta ja alkoholismia sairastavalta lääkäriltä poistettiin oikeudet pysyvästi

4.3.2010 09:54

Päätös annettu 1.3.2010

Apteekki ilmoitti Valviralle lääkäristä, jonka antamilla lääkemääräyksillä oli toimitettu runsaasti bentsodiatsepiinien ryhmään kuuluvia lääkevalmisteita. Apteekki oli huolissaan lääkemääräysten asianmukaisuudesta, mihin liittyi epäily lääkärin työkyvyttömyydestä. Valviran tekemästä reseptikyselystä selvisi, että lääkäri oli määrännyt itselleen rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä, jotka määrältään ylittivät reilusti lääkkeiden enimmäisannostusta koskevat ohjeet.

Lääkärille oli potilasasiakirjojen mukaan toimitettu PKV-lääkkeitä myös hänen hoitavan lääkärinsä määräämänä. Seurauksena oli PKV-lääkkeiden liikakäyttö ja lääkemyrkytykset, joiden vuoksi lääkäri oli toistuvasti toimitettu sairaalahoitoon. Valviran arvion mukaan lääkärille oli kehittynyt todennäköisesti vakava-asteinen riippuvuus rauhoittaviin lääkkeisiin ja unilääkkeisiin, mikä oli osaltaan heikentänyt hänen toimintakykyään.

Potilasasiakirjojen mukaan lääkärillä oli todettu neurologisissa ja neuropsykologisissa tutkimuksissa dementia. Hänellä oli todettu myös pitkäaikaista alkoholin väärinkäyttöä ja kuvantamistutkimuksessa aivojen surkastumaa (aivoatrofia). Hoitavan lääkärin arvion mukaan lääkäri ei näiden sairauksiensa vuoksi ollut enää kykenevä harjoittamaan lääkärin ammattia, ja hänen toimintakykynsä muutos arvioitiin pysyväksi.

Valvira totesi, että lääkärillä ei ollut häneltä puuttuvan ammatillisen toimintakyvyn perusteella edellytyksiä harjoittaa lääkärin ammattia potilasturvallisuutta vaarantamatta. Lääkäri oli tervey-dentilansa puolesta palautumattomasti kykenemätön toimimaan lääkärin tehtävissä. Tämän vuoksi Valvira poisti lääkäriltä oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia.