Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Britanniassa suoritettuihin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin sovelletaan 1.1.2021 alkaen EU/ETA -alueen ulkopuolella suoritettuja koulutuksia koskevaa lainsäädäntöä

Britanniassa suoritettuihin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin sovelletaan 1.1.2021 alkaen EU/ETA -alueen ulkopuolella suoritettuja koulutuksia koskevaa lainsäädäntöä

25.1.2021 10:30 / Uutinen

Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyi 31.12.2020 ja Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021. Eron myötä ammattipätevyyksiä koskevissa kysymyksissä Britanniasta tuli ns. ”kolmas maa” muiden EU/ETA:n ulkopuolisten valtioiden joukkoon.

Ennen Britannian EU-eroa myönnetyt ammatinharjoittamisoikeudet ja muut ammattipätevyyden tunnustamista koskevat päätökset jäävät sellaisenaan voimaan ilman, että erolla olisi näihin vaikutusta.

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon tutkinto on suoritettu ja hakemus jätetty siirtymäkauden aikana, 31.12.2020 mennessä, katsotaan hakemuksen perusteena oleva tutkinto EU/ETA -valtiossa suoritetuksi tutkinnoksi ja hakemus käsitellään ja ratkaistaan ammattipätevyyslainsäädännön nojalla.

Britanniassa 31.12.2020 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto katsotaan kolmannessa maassa suoritetuksi tutkinnoksi. Tällöin hakemuksen käsittelyssä sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin EU/ETA -valtioiden ulkopuolella suoritettujen tutkintojen perusteella tehtyihin hakemuksiin.

Siirtymäkauden päättymisen jälkeen jätettyihin hakemuksiin sovelletaan EU/ETA -valtioiden ulkopuolella suoritettuja koulutuksia koskevia säännöksiä riippumatta siitä milloin koulutus on suoritettu.

Lue lisää:

Brexit ja terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, hakemusohjeet, EU-/ETA -valtioiden ulkopuolella koulutetut (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, hakemusohjeet EU-/ETA -valtioiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneet (valvira.fi)

Brexit (minedu.fi)

Tietoa Brexitistä (vnk.fi)

Lisätietoja:

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö, p. 0295 209 532

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, p. 0295 209 561

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi