Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Brexit ja vaikutukset ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen Suomessa

Brexit ja vaikutukset ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen Suomessa

18.2.2019 11:00 / päivitetty 6.8.2019 12:08 / Uutinen

Yhdistynyt kuningaskunta (jäljempänä UK) on 29.3.2017 jättänyt ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan Unionista perussopimuksen artiklan 50 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että ellei erilliseen erosopimukseen päästä ennen 30.3.2019 tai ellei EU-eropäivää siirretä, mitään unionin primääri- ja sekundäärilainsäädäntöä ei sovelleta UK:n osalta 30.3.2019 (00:00 CET) lähtien. Tämä koskee myös ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä (2005/36/EY, ns. ammattipätevyysdirektiivi), jonka nojalla Valvira myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ammatinharjoittamisoikeuksia.

Ison-Britannian piti alkuperäisen ilmoituksensa mukaan erota EU:sta 29.3.2019. Perjantaina 5.4.2019 Britannian pääministeri Theresa May päätyi pyytämään toisen kerran EU:lta lykkäystä. 27:n EU-maan johtajat olivat valmiita pidentämään määräaikaa 31.10.2019 saakka. Jos Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen, voi ero tulla voimaan jo aiemmin. Tällöin ero astuisi voimaan erosopimuksen ratifioinnista seuraavan kuun alussa. Britannia on pidennyksen aikana tavanomainen jäsenmaa oikeuksine ja velvollisuuksineen. 

Valvira antaa yleisenä suosituksena kaikille UK:ssa valmistuneille sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jotka haluavat ammatinharjoittamisoikeuden myös Suomessa, hakea ammatinharjoittamisoikeutta viimeistään 31.10.2019. Voit toimittaa hakemuksen Valviran kirjaamoon (PL 210, 00281 Helsinki) ja täydentää hakemusta tarvittaessa myöhemmin. Täältä löydät lisätietoja hakemuksesta ja hakemuksen liitteiksi tarvittavista asiakirjoista:

Terveydenhuolto, Ammattioikeudet, Hakemusohjeet, EU/Eta-valtioissa koulutetut ja
Sosiaalihuolto, Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Ulkomailla tutkinnon suorittaneet, EU/Eta-valtioissa tutkinnon suorittaneet

Valviran näkemyksen mukaan Brexitin toteutuessa UK on 31.10.2019 alkaen EU/ETA-alueen ulkopuolinen valtio eli kolmas maa, joka tarkoittaa seuraavaa

  1. Jos tutkinto on aloitettu ja suoritettu kokonaisuudessaan loppuun ennen 31.10.2019, on kyse toisessa EU/ETA-valtiossa suoritetusta tutkinnosta. Jos tutkinto on suoritettu 31.10.2019 tai sen jälkeen, on kyse EU/ETA-alueen ulkopuolella eli 3. maassa suoritetusta tutkinnosta. Hakemusohjeet täältä:
    Sosiaalihuolto, Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Ulkomailla tutkinnon suorittaneet, EU/Eta-valtioiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneet
    Terveydenhuolto, Ammattioikeudet, Hakemusohjeet, EU/Eta-valtioiden ulkopuolella koulutetut
  2. Jos on kyse sellaisesta ammatista tai koulutuksesta, joka ei ole säännelty UK:ssa ja hakija haluaa suorittaa yhden vuoden työkokemuksen päästääkseen yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin, tulee työkokemus hankkia jossakin toisessa jäsenvaltiossa, kuin UK:ssa, jossa koulutus ja ammatti ei ole säännelty.
  3. Jos lääketieteen opintojen 4 vuotta tai 5 vuotta tulee täyteen 31.10.2019 tai sen jälkeen ja opiskelija haluaa saada oikeuden toimia tilapäisesti opiskelijastatuksella lääkärin tehtävissä, kohdellaan häntä 3. maassa opiskelevana henkilönä. Tämä tarkoittaa sitä, että lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä Suomessa suoritettuaan 5. ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja lisäksi Tampereen yliopiston järjestämän kolmivaiheisen kuulustelun 1. osan (kliiniset tiedot). 4 vuoden opiskelijaoikeuden saaminen ei ole enää 31.10.2019 tai sen jälkeen mahdollista.

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja, puh. 0295 209 500
Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 561 (tavoitettavissa 25.2.2019 lukien)

Uutista päivitetty päivämäärien osalta 6.8.2019