Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Biopankkitoiminnan aloittamiseen liittyviä lausunto- ja ilmoitusmenettelyjä esiteltiin Valviran ja TUKIJAn tiedotustilaisuudessa

Biopankkitoiminnan aloittamiseen liittyviä lausunto- ja ilmoitusmenettelyjä esiteltiin Valviran ja TUKIJAn tiedotustilaisuudessa

21.8.2013 09:39 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA järjestivät 19.8.2013 Helsingissä biopankkilain toimeenpanoa koskevan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui toista sataa henkeä, jotka edustivat koko biopankkikentän laajaa toimijajoukkoa.

Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kuvasi biopankkilain perustehtäväksi hallita yhtäältä yksilön itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyden suojaan ja toisaalta biolääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä erilaisia intressejä. Johtaja Jussi Holmalahti Valvirasta kannusti puolestaan tulevia biopankkitoimijoita omavalvonnan kehittämiseen eli arvioimaan kriittisesti omia toimintamallejaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat kävivät läpi biopankkilainsäädännön ydinkohtia. Valmisteilla on vielä asetukset näytteen antajan suostumusasiakirjasta ja jo koottujen näytteiden biopankkiin siirtoa koskevasta tiedonannosta. Tietosuojavaltuutetun edustaja korosti asianmukaisesti hoidettua tietosuojaa näytteen antajan perusoikeutena ja myös biopankkitoiminnan kriittisenä menestystekijänä.

Biopankin perustamiseen tarvittavan TUKIJAn lausunnon hakemismenettelyä esitteli pääsihteeri Outi Konttinen. Biopankkitutkimuksen eettisiin kysymyksiin paneudutaan TUKIJAn vuosittaisessa lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaarissa 29.10.2013.

Lakimies Sandra Liede ja ylitarkastaja Tiina Wahlfors esittelivät Valviran tehtäviä biopankkitoiminnan valvonnassa. Valviralle tehtävä ilmoitus biopankkitoiminnasta ja toimintaa koskevien tietojen vieminen valtakunnalliseen biopankkirekisteriin ovat ennakkovalvontaa, jossa varmistetaan biopankin tutkimukselliset, taloudelliset ja oikeudelliset toimintaedellytykset.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden esitykset ovat luettavissa pdf-tiedostoina Valviran verkkosivuilla.

TUKIJAn tiedote 19.8.2012

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti
puh. 0295 209 500

Lakimies Sandra Liede
puh. 0295 209 501