Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Biopankkilaki voimaan syksyllä 2013

Biopankkilaki voimaan syksyllä 2013

30.7.2013 10:29 / Uutinen

Biopankkilaki (688/2012) tulee voimaan 1.9.2013. Lain tarkoituksena on tukea ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liitettyjä tietoja hyödyntävän biopankkitutkimuksen edellytyksiä siten, että yksilön itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden suoja on samalla turvattu.

> Biopankin voi Suomessa tulevaisuudessa perustaa sellainen yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, jolla on taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet sekä oikeudelliset ja tutkimukselliset edellytykset biopankin ylläpitoon ja näytteiden käsittelyyn. Biopankin on täytettävä myös muut toiminnalle laissa asetetut edellytykset. Biopankin perustaminen edellyttää, että hanke on saanut valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) myönteisen lausunnon.

Biopankkitoiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Valviralle, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Rekisteriin kootaan tiedot kunkin biopankin ylläpitäjästä ja biopankista vastaavasta henkilöstä, näytteiden saannista ja säilytyspaikasta, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytettävyyteen liittyvistä seikoista sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää.

Valvira ja TUKIJA järjestävät Helsingissä 19.8.2013 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa sosiaali- ja terveysministeriö, TUKIJA, tietosuojavaltuutetun edustaja ja Valvira käyvät läpi biopankkilain toimeenpanoon liittyviä asioita.

Tilaisuus on suunnattu koko biopankkikentän laajalle toimijajoukolle. Tilaisuus järjestetään 19.8.2013 klo 12-16 Valviran auditoriossa, Lintulahdenkuja 4, Helsinki. Ilmoittautumiset 9.8.2013 mennessä osoitteella sandra.liede[at]valvira.fi

Kutsu ja taustaa: www.valvira.fi/luvat/biopankit

Lisätietoja:

Lakimies Sandra Liede
puh. 0295 209 501