Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Biopankkeihin aletaan kerätä myös lasten näytteitä ja tietoja

Biopankkeihin aletaan kerätä myös lasten näytteitä ja tietoja

28.4.2016 14:08 / Uutinen

Biopankit laajentavat vaiheittain toimintaansa ja alkavat kerätä ja siirtää biopankkiin myös lasten näytteitä ja tietoja. Helsingin (AMCH) Biopankki on ilmoittanut ensimmäisenä Valviralle ryhtyvänsä keräämään alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) näytteitä ja tietoja.

Valvira on laatinut biopankeille yhteisen ohjauskirjeen alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista. Ohjauskirje selventää erityisesti biopankkilain 11 §:ssä säädetyn suostumusmenettelyn tulkintaa: lain mukaan alaikäisen puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa, alaikäisen oletettuun tahtoon perustuen. Alaikäiset ovat erityissuojelua vaativa ryhmä. Tämä tunnistetaan biopankkilain ohella myös muussa terveydenhuollon lainsäädännössä ja mm. tuoreessa EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Lue lisää lain tulkinnasta Valviran verkkosivuilta (linkki alla).

Lue lisää:
Alaikäisten näytteiden ja tietojen keräämisestä biopankkeihin
Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista (27.4.2016) (pdf)

Lisätietoja:

Pauliina Puustjärvi, lakimies
Puh. 0295 209 507
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi