Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Attendo Marian Kartano Oy voi jatkaa Kirkkopuiston hoivakodin toimintaa

Attendo Marian Kartano Oy voi jatkaa Kirkkopuiston hoivakodin toimintaa

4.12.2019 14:00 / Uutinen

Attendo Marian Kartano Oy voi jatkaa Kirkkopuiston hoivakodin toimintaa Utajärvellä. Valviran saamien selvitysten perusteella palvelun tuottaja on korjannut aiemmin havaitut, asiakasturvallisuutta vaarantaneet puutteet ja epäkohdat. Puutteet ja epäkohdat liittyivät mm. henkilöstömitoitukseen, omavalvonnan toteuttamiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Valviran asiaa koskevan päätöksen (4.12.2019) mukaan hoivakodin toiminta voi jatkua tietyin edellytyksin. Palvelujen tuottajan tulee:

  • seurata toimintayksikön asiakkaiden toimintakykyä sekä palveluiden tarvetta ja
  • mitoittaa toimintayksikön välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne sekä avustavissa työtehtävissä toimivan henkilöstön määrä ja rakenne vastaamaan asiakkaiden määrää ja palveluiden tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina.

Yksikön vastuuhenkilön on vastaisuudessa huolehdittava omavalvontasuunnitelman mukaisesti siitä, että yksikössä on kaikkina aikoina henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön asiakkaiden palvelujen tarvetta. Mahdolliset epäkohdat ja puutteet tulee viipymättä korjata.

Valvontaviranomaiset seuraavat tilannetta ja tekevät yksikköön valvontakäynnin vuoden 2020 alkupuolella.

Valvira päätti 28.2.2019 keskeyttää Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan yksikössä todettujen asiakasturvallisuutta vaarantavien puutteiden ja epäkohtien vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymä on vastannut yksikön toiminnasta keskeyttämispäätöksen jälkeen. Asiakkaita ei ole siirretty pois hoivakodista.

Lue lisää:

Valviran päätös 4.12.2019 (pdf)

Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin toiminta keskeytettiin Utajärvellä (1.3.2019)

Lisätietoja Valvirassa:

Mervi Tiri, ylitarkastaja
puh. 0295 209 341
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Leena Serpola-Kaivo-oja, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 290
etunimi.sukunimi(at)avi.fi