Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin toiminta keskeytettiin Utajärvellä

Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin toiminta keskeytettiin Utajärvellä

1.3.2019 09:00 / Uutinen

Valvira on 28.2.2019 päättänyt keskeyttää Utajärvellä sijaitsevan Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan välittömästi. Päätöksen perusteena ovat Valviran ja aluehallintoviraston havaitsemat epäkohdat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä sekä epäkohtien riittämätön korjaaminen määräaikaan mennessä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sai tammikuussa 2019 toimintayksikköä koskevan, asiakasturvallisuuden vakavaan vaarantumiseen viittaavan yhteydenoton. Valvira ja aluehallintovirasto kävivät 4.2.2019 toimintayksikössä ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä, jossa havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja. Havainnot liittyivät muun muassa lääkehoidon epäasianmukaisuuteen, omavalvontaan, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, yövuoron henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä henkilökunnan tehtäviin.

Palveluntuottajalle annettiin ohjeistusta asiassa, ja Oulunkaaren kuntayhtymä jatkoi valvontaa epäkohtien korjaamiseksi. Valvira ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä 28.2.2019 uudestaan tarkastuskäynnillä Valviraan tulleen kuntayhtymän yhteydenoton perusteella. Tarkastuskäynnillä havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Palveluntuottaja ei ollut kyennyt korjaamaan puutteita omavalvonnan keinoin  siten, että valvontaviranomainen olisi voinut varmistua toiminnan asianmukaisuudesta.

Mikäli asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011 21 §). Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja että asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Toimintayksikön asukkaiden turvallisuus ja hoiva on nyt järjestetty siten, että Oulunkaaren kuntayhtymä on ottanut toiminnan haltuun ja johdettavakseen. Asiakkaita ei ole siirretty pois toimintayksiköstä.

Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää. Yksikön valvonta jatkuu. Palveluntuottaja on ilmoittanut tekevänsä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa asioiden kuntoon saattamiseksi.

Lisätiedot:  

Valvira, ylijohtaja Markus Henriksson, p. 0295 209 300
Valvira, ylitarkastaja Mervi Tiri p.0295 209 341
Pohjois- Suomen aluehallintovirasto, lakimies Heli Kajava p. 0295 017 567
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, johtaja Hanna Toiviainen p. 0295 017 680