Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asuntojen melun mittaamisesta ja sisämelun toimenpiderajoista uudet ohjeet

Asuntojen melun mittaamisesta ja sisämelun toimenpiderajoista uudet ohjeet

7.9.2016 09:58 / Uutinen

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen nyt julkaistussa toisessa osassa (Asumisterveysasetuksen pykälät 11–13) kuvataan melun mittaamista ja asunto- ja muiden oleskelutilojen sisämelun toimenpiderajoja päivä- ja yöaikaan. Asetuksen yleiset periaatteet kuten altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät on otettava huomioon terveyshaittaa arvioidessa ja päätettäessä mahdollisista haitan poistamis- tai vähentämisvelvoitteista. Melumittauksessa on myös käytettävä tarkkuudeltaan ja toiminnoiltaan luotettavaksi osoitettuja äänitasomittareita ja mittauslaitteistoa, jolla saatuja mittaustuloksia voidaan verrata asumisterveysasetuksessa säädettyihin toimenpiderajoihin.

Asumisterveysasetuksella on tarkoitus selkeyttää rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia ja siirtää terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annettu asumisterveysohje perustuslain edellyttämällä tavalla asetukseksi.  Asumisterveysasetuksessa säädetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutuksesta ja pätevyysvaatimuksista.

Lue lisää

Osa II Asumisterveysasetuksen pykälät 11–13

Lisätietoja:
Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi