Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asunnon terveyshaitan selvittämisestä uusi ohje

Asunnon terveyshaitan selvittämisestä uusi ohje

31.3.2017 15:22 / Uutinen

Valvira on julkaissut kuntien terveydensuojeluviranomaisille asunnontarkastusohjeen asunnon terveyshaitan selvittämiseksi. Terveyshaittoja asunnossa aiheuttavien tekijöiden selvittäminen edellyttää riittäviä perustietoja rakennustekniikasta, talotekniikasta, rakennusterveyshaittoihin liittyvistä olosuhdetekijöistä ja lainsäädännön vaatimuksista. Valvonnan lisäksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset antavat asukkaille hallintoasian käsittelyyn ja terveydensuojeluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Ohjeella asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin selvennetään hallinnollisten menettelyjen ja rakennuksen teknisen tutkimisen osalta terveydensuojelulain tulkintaa ja sen soveltamista epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa asunnontarkastuskäytäntöjä niin, että tarkastusmenettelyt ovat lainsäädännön mukaisia, rakennusten terveyshaitat selvitetään tehokkaasti ja terveydensuojeluviranomaisten resurssit ovat riittävät laadukkaan valvonnan järjestämiseksi. Uudessa ohjeessa on tarkennettu asunnon terveyshaitta-asian vireilletuloa sekä linjattu asianosaisten läsnäolo-oikeutta asunnontarkastuksella.

Nyt julkaistu ohje täydentää sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista ja Valviran vuonna 2016 laatimaa asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta. Asunnontarkastusohje terveyshaitan selvittämisestä päivitetään tarvittaessa.

Ohje on laadittu Valviran, sosiaali- ja terveysministeriön, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Korkeimman hallinto-oikeuden, Helsingin ja Kouvolan kaupunkien ja Tervon kunnan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Lue lisää

Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin (Valviran ohje 4/2017) (pdf)

Lisätietoja:

Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi