Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

14.4.2016 16:16

Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja muille alan asiantuntijoille.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) eli ns. asumisterveysasetus tuli voimaan 15.5.2015. Asetus perustuu suurelta osin asumisterveysohjeeseen (sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) ja rakennusten asumisterveyshaittojen selvittämisen hyviin käytäntöihin.

Asumisterveysasetuksella on tarkoitus selkeyttää rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia ja siirtää terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annettu asumisterveysohje perustuslain edellyttämällä tavalla asetukseksi.  Asumisterveysasetuksessa säädetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutuksesta ja pätevyysvaatimuksista.  
Soveltamisohje julkaistaan Valviran internetsivuilla verkkojulkaisuna, ja se päivitetään tarvittaessa.

Ensimmäinen soveltamisohje julkaistaan viidessä osassa:
Osa I Asumisterveysasetuksen pykälät 1–10 (pdf)
Osa II Asumisterveysasetuksen pykälät 11–13 (pdf)
Osa III Asumisterveysasetuksen pykälät 14–19 (pdf)
Osa IV Asumisterveysasetuksen pykälä 20 (pdf)
Osa V Asumisterveysasetuksen pykälä 21 (pdf)
Liite 1 AHOT-lomake rakennusterveysasiantuntija RTA (Word)
Liite 2 AHOT-lomake sisäilma-asiantuntija SISA (Word)
Liite 3 AHOT-lomake kosteusvaurion kuntotutkija KVKT (Word)

(I osan 25.4.2016 päivitettyyn versioon on korjattu muutamia kirjoitusvirheitä ja lisätty sivulle 8 asbestikartoitusta koskeva virke.)

Lisätietoja:
Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi