Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asioiden käsittelyn joutuisuus ja oikeussuoja käsittelyn viivästyessä

Asioiden käsittelyn joutuisuus ja oikeussuoja käsittelyn viivästyessä

13.9.2012 14:33

Valvira on antanut 13.8.2012 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys koskee lainsäädäntöä käsittelyn joutuisuudesta hallinnossa ja oikeussuojasta silloin, jos käsittely viivästyy.

Esityksessä ehdotetaan, että hallintoviranomaisille säädettäisiin velvollisuus määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille asianosasien oikeusasemaa koskeville asioille. Hallinnon oikeussuojajärjestelmää ehdotetaan täydennettäväksi uudella oikeussuojakeinolla, joka takaisi asianosaiselle mahdollisuuden saattaa hallintoasian viivästyminen lainkäyttöviranomaisen arvioitavaksi.

Ehdotetut säädökset koskisivat Valvirassa lähinnä sen käsittelemiä lupaluonteisia asioita. Valvira pitää ehdotettua sääntelyä perusteltuna perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Samalla Valvira kiinnittää kuitenkin huomiota riittävien voimavarojen turvaamiseen virastolle, niin että määräajoissa voidaan pysyä.

Lausunto käsittelyn joutuisuus hallinnossa