Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi varmistettava helteen aikana

Asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi varmistettava helteen aikana

7.7.2021 10:30 / Uutinen

Vanhukset, pitkäaikaissairaat ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haittavaikutuksille. Valvira muistuttaa, että sairaaloissa, hoivakodeissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kotihoidossa on tärkeää tiedostaa helteistä aiheutuvat terveysriskit. Helteen aikana esimerkiksi yhteydenpito kotihoidon henkilöstön ja asiakkaiden välillä on entistäkin tärkeämpää.

Palvelun tuottajien täytyy seurata myös huonelämpötiloja. Palvelutalojen, hoivakotien ja muiden vastaavien tilojen huonelämpötilan pitää olla + 20 °C – + 30. Sisäilman lämpötilalle on määritelty toimenpiderajat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (finlex.fi). Hoivakodeissa kaikilla tulisi olla mahdollisuus oleskella avoimessa viileässä tilassa.

Helle voi myös vaikuttaa lääkehoitoihin, ja lääkitykset voivat lisätä kuumuudesta aiheutuvaa terveysriskiä. Lääkkeiden säilyttämisessä on tärkeää huomioida oikeat säilytyslämpötilat.

Lisätietoa:

Helteen terveyshaitat (thl.fi)

Helle voi vaikuttaa lääkehoitoihin (sic.fimea.fi)

Lääkkeet ja helle (sic.fimea.fi)

Helle on terveysriski erityisesti vanhuksille ja pitkäaikaissairaille (stm.fi)​​​​​​​