Sisältöjulkaisija

null Asiakasmaksun määrääminen kuljetuspalveluissa

Asiakasmaksun määrääminen kuljetuspalveluissa

19.4.2013 09:11

Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista perittävän asiakasmaksun suuruutta harkitessaan kunnan on arvioitava kuljetuspalvelujen käytöstä aiheutuvia kustannuksia kokonaisuutena

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Perustuslaissa on säädetty yhdenvertaisuudesta lain edessä sekä asetettu julkiselle vallalle velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen.

Sosiaalihuollon valvonnassa on ilmennyt, että kunnat määrittävät kuljetuspalveluista vaikeavammaisilta perittävän omavastuuosuuden eri tavoin. Joissakin kunnissa vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut järjestetään tavanomaista taksiliikennettä käyttäen, jolloin vaikeavammaiselle kuljetuspalvelujen käyttäjälle tulee maksettavaksi kunnan perimän omavastuuosuuden lisäksi erilaisia tilaus- ja puhelukuluja, mikä nostaa kuljetuspalvelujen käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Vammaispalvelulain tarkoituksen toteutuminen edellyttää, että kunta ottaa kuljetuspalvelun omavastuuosuuden suuruutta määrittäessään huomioon asiakkaalle kuljetuspalvelujen käytöstä aiheutuvat kohtuulliset, yksilöitävissä olevat, välttämättömät kustannukset. Kustannusten kohtuullisuutta on arvioitava kokonaisuutena.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marjut Eskelinen, puh. 0295 209 348