Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asiakas- ja potilasturvallisuus edellyttää henkilöstön riittävää koulutusta, osaamista ja määrää

Asiakas- ja potilasturvallisuus edellyttää henkilöstön riittävää koulutusta, osaamista ja määrää

15.11.2021 10:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteellisesta henkilöstön saatavuustilanteesta huolimatta asiakas- ja potilasturvallisuus ei saa vaarantua. Lokakuussa 2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain yksi keskeisin tavoite on ollut parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla, että hoidosta ja huolenpidosta vastaavaa koulutettua ja osaavaa henkilöstöä on riittävästi. Henkilöstön määrän, rakenteen ja osaamisen täytyy vastata asiakkaiden palvelujen tarvetta. Valvontaviranomaisilla on lakisääteinen tehtävä ja toimivalta valvoa lain toteutumista.
 
Käytännössä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan siten, että esimerkiksi vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä hoivan ja huolenpidon tehtäviin sekä riittävästi muihin työtehtäviin suunnattua henkilöstöä. Jos yksikössä työskentelevällä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön koulutusta, hän ei saa työskennellä työvuorossa yksin eikä ilman lääkehoidon koulutusta osallistua lääkehoidon tehtäviin.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi lokakuussa 2020 suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukaan hoiva-avustajan koulutus ei ole tutkinto vaan muodostuu muutamasta tutkinnon osasta.
 
Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Hoiva-avustaja ei koulutuksensa perusteella ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoiva-avustajat ovat kuitenkin tärkeässä roolissa laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja heidät voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Välittömässä asiakastyössä he voivat pääsääntöisesti työskennellä avustavissa tehtävissä, joita ovat esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
 
Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mervi Kolari, 0295 209 341
Ylitarkastaja Mari Saramaa, 0295 209 342
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, 0295 209 334
 
Suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa (stm.fi)
 
Valvontaviranomainen tulkitsee vanhuspalvelulakia yhdenmukaisesti kaikissa tilanteissa (valvira.fi)
 
Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä (valvira.fi)