Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asiakas- ja potilastietoja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja ilmoitusmenettely täsmentyivät

Asiakas- ja potilastietoja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja ilmoitusmenettely täsmentyivät

10.8.2016 09:46 / Uutinen

Asiakas- ja potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muutoksen (L250/2014) mukaisten tietojärjestelmien tietoturvaan ja -suojaan sekä yhteensopivuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvien vaatimusten toteutuminen on osoitettava viimeistään vuoden vaihteessa. Kanta-palveluihin liittyvät, aiemmin hyväksytyt järjestelmät on sertifioitava ennen kuin tietojärjestelmän aiempi hyväksyntä vanhenee tai kun järjestelmään tehdään olennaisia muutoksia.

Lakiin liittyvät yksityiskohtaiset määräykset ovat valmistuneet, joten vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on nyt mahdollista. Tuoreimpana valmistui tietojärjestelmien olennaisia toiminnallisia vaatimuksia koskeva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräys, joka tuli voimaan 8.7.2016. Linkit lakiin, THL:n määräyksiin sekä muihin ohjeisiin löytyvät Valviran tietojärjestelmiä käsittelevältä sivulta.

Vuoden 2017 alusta alkaen Valvira ylläpitää julkista rekisteriä asiakas- ja potilastietoja käsittelevistä hyväksytyistä tietojärjestelmistä. Ainoastaan Valviran rekisteriin ilmoitettujen tietojärjestelmien käyttöönotto on sallittua. Tällä hetkellä Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien voimassa olevien aiempien hyväksyntöjen tilanteen voi tarkistaa Kanta-sivustolta.
 

Lisätietoja:

Antti Härkönen, yli-insinööri
puh. 0295 209 530

Jari Knuuttila, ylitarkastaja
puh. 0295 209 504

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi