Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Anniskelulupia peruutettiin taloudellisista syistä entistä useammin

Anniskelulupia peruutettiin taloudellisista syistä entistä useammin

21.1.2016 09:57 / Tiedote

Valviran kartoituksen mukaan aluehallintovirastot peruuttivat pysyvästi 35 ja määräajaksi 66 alkoholijuomien anniskelulupaa vuoden 2015 aikana. Aluehallintovirastot peruuttivat lisäksi kaksi jatkoaikalupaa määräajaksi. Vähittäismyyntilupia peruutettiin määräajaksi kaksi ja yksi lupa peruutettiin pysyvästi.

- Anniskelulupien peruutusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta valtaosin meneillään olevien verohallinnon valtakunnallisten ravintola-alan tarkastusten vaikutuksesta, kertoo Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas.

Pysyvien peruutusten syynä oli tavallisimmin se, että luvanhaltijalla ei enää ollut taloudellisia edellytyksiä tai luotettavuutta jatkaa toimintaansa. Määräaikaisten peruutuksien syyt olivat moninaisempia, mutta niissäkin korostuivat luvanhaltijoiden taloudelliset edellytykset ja luotettavuus. Taloudellisten edellytysten sekä luotettavuuden menetykset liittyvät useimmin harmaan talouden ilmiöihin kuten verojen maksamisen laiminlyöntiin tai ohimyyntiin.

Valvontatarkastukset vähenivät

Aluehallintovirastot tekivät koko maassa 4775 valvontatarkastusta alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin vuonna 2015. Valvontatarkastuksia tehtiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja myös havaittujen epäkohtien määrä laski vuodesta 2014.

Valvontatarkastuksilla asiakirjapuutteet olivat yleisin havaittu ongelmakohta. Vakavia puutteita tai lainrikkomuksia havaittiin harvoin, mutta asiakkaiden liiallisesta päihtymyksestä tehdyt tarkastushavainnot olivat selvästi yleisempiä kuin vuotta aikaisemmin.

Kirjallisia huomautuksia annettiin 232 valvonta-asiassa ja varoituksia 155.

Anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen määrässä pieniä muutoksia

Vuoden 2015 päättyessä Manner-Suomessa oli alkoholijuomien vähittäismyyntipaikkoja yhteensä 5717. Vähittäismyyntipaikkoja oli 78 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pidemmälläkin aikavälillä vähittäismyyntipaikkojen määrä on vähentynyt.

Myös anniskelupaikkojen määrä on vähentynyt pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2015 lopussa Manner-Suomessa oli 8220 anniskelupaikkaa, kun vuonna 1995 anniskelupaikkoja oli noin 9400. Anniskelulupien määrä kasvoi kuitenkin 41:llä vuodesta 2014.

Anniskeluajan jatkamiseen oikeuttava lupa oli vuoden 2015 loppuessa 1036 anniskelupaikassa. Vuoden 2014 lopussa jatkoaikalupia oli yksi vähemmän.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä alkoholijuomien mainontaa ja myynninedistämistä alueillaan. Valviran tehtävänä on ohjata ja kehittää aluehallintovirastojen alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallintoa ja valvontaa sekä alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen valvontaa koko maassa.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, puh. 0295 209 610, Valvira

Aluehallintovirastokohtaiset yhteyshenkilöt:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa):
ylitarkastaja Ilkka Ripatti, puh. 0295 016 195

Itä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala):
alkoholitarkastaja, ryhmävastaava Jarmo Ruusu, puh. 0295 016 938

Lapin aluehallintovirasto:
ylitarkastaja Esko Lind, puh. 0295 017 369

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Varsinais-Suomi ja Satakunta):
alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki, puh. 029 501 8094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Pirkanmaa):
ylitarkastaja Henna Ekman, puh. 0295 018 531

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Keski-Suomi):
ylitarkastaja Anneli Virtanen, puh. 0295 018 606

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa):
alkoholitarkastaja Harri Varhama, puh. 0295 018 558

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa):
alkoholitarkastaja Lauri Seppänen, puh. 0295 017 590

Osa aluehallintovirastoista tiedottaa erikseen alueidensa valvontatuloksista.