Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvanhaltijan maahantuomien alkoholijuomien raportointi

Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvanhaltijan maahantuomien alkoholijuomien raportointi

7.3.2018 13:46

Valviran ohje 14/2018

Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvanhaltijan maahantuomien alkoholijuomien raportointi (pdf)

Korvaa 1.7.2016 päivitetyn ohjeen dnro 464/99/2016.

Tämä ohje on tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) maahantuonti-ilmoituksen tehneille alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijoille.

Alkoholilain (1102/2018) 30 § mukaan alkoholijuoman maahantuoja vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia.

Alkoholijuomia maahantuova anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltija on velvollinen tekemään tuoteilmoitukset sekä raportoimaan maahantuodut litramäärät Valviraan.

Valvira toimii Suomessa alkoholijuomien elintarvikevalvontaviranomaisena ja ylläpitää osana alkoholijuomien tuotevalvontaa alkoholijuomien tuoterekisteriä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Rekisteri sisältää perustiedot markkinoilla olevista alkoholijuomista sekä niistä vastuussa olevista elinkeinonharjoittajista. Valvira suorittaa tuotevalvontaa myös ottamalla näytteitä pistokoeluonteisesti ja teettää tuotteista laboratoriotutkimuksia.

Raportointitietoja käytetään Valvirassa ja aluehallintovirastoissa alkoholiluvanhaltijoiden valvonnassa. Valvirassa kerättyjä tietoja lähetetään myös muille viranomaisille kuten Tulliin ja Verohallintoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muodostaa Valviran keräämistä tiedoista valtakunnallisia alkoholitilastoja, joita käytetään mm. alkoholipoliittisessa päätöksenteossa ja tutkimuksessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi