Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattioikeuksien käsittely ruuhkautuu vuodenvaihteessa

Ammattioikeuksien käsittely ruuhkautuu vuodenvaihteessa

9.12.2013 13:35 / Uutinen

Vuodenvaihteessa oppilaitoksista valmistuu tuhansittain eri terveydenhuoltoalojen koulutuksen suorittaneita. Tämän takia hakijoiden ja työnantajien on varauduttava siihen, että hakemusten käsittelyajat pitenevät.

Suomessa valmistuneiden ammattihenkilöiden hakemusten käsittely kestää arviolta kymmenen työpäivää. Ulkomailla valmistuneiden ammattihenkilöiden hakemusten käsittelyaika on normaalisti 3 - 4 kuukautta siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu Valviraan. Ruuhka-aikana hakijoiden on varauduttava pidempiin käsittelyaikoihin.

Valvira pyytää välttämään hakemusten käsittelyaikaa koskevia tiedusteluja, koska ne hidastavat käsittelyä entisestään. Käsittelemme hakemukset niiden saapumisjärjestyksessä emmekä valitettavasti pysty huomioimaan yksittäisiä kiirehtimispyyntöjä. Yleisin kiirehtimispyyntö on ollut se, että valmistunut ei saa täyttä palkkaa ennen laillistamista/nimikesuojausta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Valviran käsittelyjärjestykseen.

Kun ammatinharjoittamisoikeus on myönnetty, laillistus- tai nimikesuojaustiedot löytyvät JulkiTerhikistä seuraavana päivänä. (https://julkiterhikki.valvira.fi/). Päätösasiakirja saapuu hakijalle myöhemmin. Henkilöllä, jonka tiedot löytyvät JulkiTerhikistä, on oikeus toimia kyseisen ammattihenkilön tehtävissä, vaikka hän ei olisikaan vielä saanut asiaa koskevaa päätöstä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistamista 30 päivän ajan. Valvira kuitenkin suosittelee, että laillistusta haetaan välittömästi valmistumisen jälkeen.
http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/

Valvira lähettää terveydenhuollon ammatin harjoittamisoikeuteen liittyvät päätösasiakirjat ja laskun vain päätöstä hakeneelle henkilölle. Päätösasiakirja ja lasku voivat saapua hakijalle eri aikaan.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sinikka Mettälä-Nurminen, puh. 0295 209 541