Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattioikeuksien käsittely on ruuhkautunut Valviran toiminnanmuutosprosessien ja muuton takia

Ammattioikeuksien käsittely on ruuhkautunut Valviran toiminnanmuutosprosessien ja muuton takia

8.12.2015 14:55 / Uutinen

Hakijoiden on tällä hetkellä varauduttava merkittävästi normaalia pidempiin ammattioikeushakemusten käsittelyaikoihin niin koti- kuin ulkomaistenkin hakemusten osalta. Syynä pitempiin käsittelyaikoihin ovat Valvirassa käynnissä olevat mittavat ammattioikeusprosessiin vaikuttavat muutokset, viraston muutto uusiin toimitiloihin 18.12.2015 (uusi osoite: Mannerheimintie 103b, PL 210, 00281 Helsinki) sekä vuoden vaihteeseen liittyvä oppilaitoksista valmistuvien suuri määrä. Suomessa valmistuneiden ammattihenkilöiden hakemusten käsittely kestää normaalisti kahdesta kolmeen viikkoa. Ulkomailla valmistuneiden ammattihenkilöiden hakemusten käsittelyaika on normaalisti 3–4 kuukautta siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu Valviraan.

Valvira pyytää välttämään hakemusten käsittelyaikaa koskevia tiedusteluja, koska ne hidastavat käsittelyä entisestään. Hakijaa pyydetään tarvittaessa täydentämään hakemustaan. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, eikä yksittäisiä kiirehtimispyyntöjä valitettavasti pystytä huomioimaan.

Kun ammatinharjoittamisoikeus on myönnetty, laillistus- tai nimikesuojaustiedot löytyvät JulkiTerhikistä seuraavana päivänä. Päätösasiakirja saapuu hakijalle myöhemmin. Henkilöllä, jonka tiedot löytyvät JulkiTerhikistä, on oikeus toimia kyseisen ammattihenkilön tehtävissä, vaikka hän ei olisikaan vielä saanut asiaa koskevaa päätöstä.

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistamista 30 päivän ajan. Valvira kuitenkin suosittelee, että laillistusta haetaan välittömästi valmistumisen jälkeen.

Valvira lähettää terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvät päätösasiakirjat ja laskun vain päätöstä hakeneelle henkilölle. Päätösasiakirja ja lasku voivat saapua hakijalle eri aikaan.

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
Puh. 0295 209 500

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
Puh. 0295 209 561

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@valvira.fi

terhikki@valvira.fi, puh. 0295 209 550