Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana -keskustelutilaisuus

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana -keskustelutilaisuus

16.3.2015 12:37 / Uutinen

Valvira järjestää sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuden lääkinnällisten laitteiden ja apuvälineiden turvallisen käytön edistämiseksi. Sosiaalihuollossa käytetään ja luovutetaan asiakkaille enenevässä määrin terveydenhuollon laitteita. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi pyörätuolit, rollaattorit, nostolaitteet ja verensokerimittarit. Tilaisuudessa keskustellaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain edellyttämästä vaaratilanneilmoitusmenettelystä, laitteiden seurantajärjestelmästä ja ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön toiminnan vaatimuksista ja käytännöistä. Tilaisuudessa selvitetään terveydenhuollon laitteille ja niiden turvalliselle käytölle asetettuja vaatimuksia ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Kysymys liittyy usein myös hankintamenettelyn ehtoihin. Lisäksi esimerkkien avulla kerrotaan vaaratilanneilmoitusten tärkeästä merkityksestä laiteturvallisuudelle.

Syksyn 2015 aikana Valvira käynnistää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) vaatimusten toteutumisen arvioimiseksi sosiaalihuollon palveluntuottajien tarkastukset. Keskustelutilaisuuteen osallistuminen edistää toimijoiden valmiutta huomioida toiminnassaan lakisääteiset vaatimukset.

Maksuton kaikille avoin keskustelutilaisuus järjestetään Valviran toimitiloissa Helsingissä keskiviikkona 6.5.2015 alkaen kello 10. Tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tarja Vainiola, puhelin 0295 209502
Assistentti Anu Karinen, puhelin 0295 209513

Ilmoittautumiset ja etukäteen esitetyt kysymykset: luvat@valvira.fi