Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattiin valmistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden työskenteleminen

Ammattiin valmistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden työskenteleminen

4.6.2020 15:06 / Uutinen

Touko-kesäkuussa valmistuu yliopistoista ja muista oppilaitoksista suuri määrä uusia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Laillistettavaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin valmistuvan opiskelijan tulee hakea laillistusta viipymättä valmistumisensa jälkeen. Oikeus toimia opiskelijana tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä on voimassa 30 päivää valmistumisen jälkeen. Vallitsevat poikkeusolot pandemian vuoksi eivät ole muuttaneet tilannetta.

Valvira pyrkii käsittelemään kotimaasta valmistuneiden laillistushakemukset siten, että ammattihenkilöiden työskentely on mahdollista ilman keskeytystä. Valmistuvien ammattihenkilöiden ja työnantajien tulee kuitenkin huomioida edellä mainittu rajoitus työskennellä opiskelijana ilman laillistusta valmistumisen jälkeen ja varautua työskentelyn mahdolliseen keskeytykseen. Erityisesti sekä työnantajan että ammattihenkilön tulee varautua työskentelyn mahdolliseen keskeytymiseen silloin, kun hakija on valmistunut terveydenhuollon ammattihenkilöksi ulkomailla.

Työnantajien tulee rekrytoidessaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja opiskelijoita varmistaa se, että heillä on oikeus toimia tarkoitetuissa tehtävissä työn alkaessa. Työnantajien tulee myös huomioida, että rekisteröinti/laillistusprosessi vie oman aikansa.

Lue lisää:

Terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, Työnantajat (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, Suomessa koulutettujen hakemusohjeet (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, EU/ETA-valtioissa koulutetut (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, Opiskelijat (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Sosiaalihuollon tehtävissä toimiminen (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Ulkomailla tutkinnon suorittaneet (valvira.fi)

Voimassaolevat ammattioikeudet voit tarkistaa JulkiTerhikistä/JulkiSuosikista

Lisätietoja:

Mervi Koivuniemi, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 461

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 532

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi