Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattiin valmistuvien laillistushakemukset vireille heti valmistumisen jälkeen

Ammattiin valmistuvien laillistushakemukset vireille heti valmistumisen jälkeen

20.11.2020 08:45 / Uutinen

Loppuvuodesta valmistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hakea Valviralta ammattioikeuksiensa laillistusta heti valmistumisensa jälkeen. Oikeus toimia opiskelijana tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä on voimassa vain 30 päivää valmistumisesta. Pandemiasta johtuvat poikkeusolot eivät ole muuttaneet tilannetta.

Vaikka valmistuvia on suuri määrä, Valviran tavoitteena on käsitellä kotimaasta valmistuneiden laillistushakemukset siten, että ammattihenkilöiden työskentely on mahdollista ilman keskeytystä. Keskeytykseen on kuitenkin hyvä varautua erityisesti silloin, kun hakija on valmistunut terveydenhuollon ammattihenkilöksi ulkomailla.

Työnantajan tehtävänä varmistaa ammattioikeudet

Työnantajien vastuulla on terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden rekrytoinnissa varmistaa se, että heillä on työn alkaessa oikeus toimia tehtävissä. Laillistusprosessi vie valmistuvien suuren määrän vuoksi aikaa.

Valvira muistuttaa lääketieteen opiskelijoita ja työnantajia myös siitä, että neljännen ja viidennen vuoden opinnot suorittaneet opiskelijat ovat oikeutettuja toimimaan tilapäisesti lääkärin tehtävissä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaisesti. Opiskelijastatuksella on mahdollista työskennellä vain tietyissä toimintayksiköissä tietyin edellytyksin. Muun muassa opiskelijan oikeus toimia päivystävän lääkärin tehtävissä on rajoitettua.  

Lisätietoja:

Mervi Koivuniemi, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 461
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 532
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lue lisää:

Toimiminen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattihenkilöt, Työnantajat (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, Suomessa koulutettujen hakemusohjeet (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, EU/ETA-valtioissa koulutetut (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut (valvira.fi)

Terveydenhuollon ammattioikeudet, Opiskelijat (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Sosiaalihuollon tehtävissä toimiminen (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet (valvira.fi)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, Ulkomailla tutkinnon suorittaneet (valvira.fi)

Voimassaolevat ammattioikeudet voit tarkistaa täältä:

JulkiTerhikki/JulkiSuosikki