Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammatinharjoittamisoikeushakemuksen peruuttaminen on maksullista

Ammatinharjoittamisoikeushakemuksen peruuttaminen on maksullista

24.6.2020 14:51 / Uutinen

Uuden 1.1.2020 voimaan tulleen sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksen mukaisesti peruutetusta ammatinharjoittamisoikeushakemuksesta peritään päätösmaksu. Hakemuksen peruuttamisesta peritään käsittelymaksu, joka on puolet varsinaisesta päätösmaksusta, jos hakemus on tullut vireille 1.1.2020 jälkeen.

Ammatinharjoittamisoikeutta koskevan hakemuksen peruuttaminen on aiemmin voimassa olleen maksuasetuksen mukaisesti ollut maksutonta. Tämä on johtanut useissa tapauksissa siihen, että ammatinharjoittamisoikeutta koskeva hakemus on peruutettu ennen kuin asiasta on tehty päätös. Hakemuksen peruuttamisen vuoksi hakijat eivät ole saaneet asiassaan valituskelpoista päätöstä.

Lue lisää:

Maksut (Valvira.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista (1498/2019)

Lisätietoja:

Mervi Koivuniemi, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 461

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö (22.7.2020 alkaen)
puh. 0295 209 532

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)valvira.fi