Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevaa WHO:n käsikirjaa tarkentava Suomen kansallinen soveltamisohje on julkaistu

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevaa WHO:n käsikirjaa tarkentava Suomen kansallinen soveltamisohje on julkaistu

30.11.2016 10:31 / Uutinen

Maailman terveysjärjestön (WHO) laatima Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) tuli voimaan 15.6.2007. Sopimusvaltiot, ml. Suomi, ovat sitoutuneet noudattamaan terveyssäännöstön määräyksiä, joiden tavoitteena on kansanterveydellistä uhkaa aiheuttavien tartuntatautien leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta. WHO julkaisi vuonna 2011 käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset tarkastusohjeet alusten saniteettitarkastuskäytäntöjen ja niiden perusteella myönnettävien saniteettitodistusten harmonisoimiseksi. Käsikirjan suomenkielinen käännös julkaistiin keväällä 2016.

Kaikki kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset tarkastetaan kahdesti vuodessa. Suomen kansallinen soveltamisohje on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien terveydensuojeluviranomaisten tueksi heidän tehdessä laivojen saniteettitarkastuksia. Soveltamisohjetta voivat hyödyntää myös muut alan toimijat.

Valvira on laatinut kansallisen soveltamisohjeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Elintarviketurvallisuusviraston sekä Helsingin ja Porvoon kaupunkien terveydensuojelun valvontayksiköiden kanssa.

Kansallisessa soveltamisohjeessa käsitellään laivojen saniteettitarkastukseen liittyviä tarkennuksia kaipaavia asioita. Ohjeen tavoitteena on parantaa saniteettitarkastuksia tekevien viranomaisten valmiuksia niin, että tarkastukset täyttävät sekä kansalliset että kansainväliset vaatimukset. Laivatarkastuksissa käytetään ja sovelletaan kansainvälisesti hyväksyttyjä ohjearvoja, lämpötiloja ja hygieniakriteereitä sekä torjuntatoimenpiteitä.

Ohjeistuksessa on pyritty käytännönläheisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. WHO:n käsikirjan käyttö on vielä uutta maassamme ja on odotettavissa, että käyttökokemuksen karttuessa tarvitaan lisätarkennuksia kansalliseen soveltamisohjeeseen. Ohje päivitetään siten tarpeen mukaan.

Lue lisää aiheesta

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja. Suomen kansallinen soveltamisohje (Valviran ohje 16/2016)

Lisätietoja

Päivi Aalto, ylitarkastaja, puh. 0295 209 602