Takaisin edelliselle sivulle

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja, Suomen kansallinen soveltamisohje

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja, Suomen kansallinen soveltamisohje

29.11.2016 12:06

Valviran ohje 16/2016

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja, Suomen kansallinen soveltamisohje (pdf)

Maailman terveysjärjestön (WHO) laatima Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) tuli voimaan 15.6.2007. Sopimusvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet noudattamaan sen määräyksiä. Säännöstön tavoitteena on kansanterveydellistä uhkaa aiheuttavien tartuntatautien leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta. IHR:n mukaan kaikki kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset on tarkastettava kahdesti vuodessa. Tarkastuksen perusteella aluksille annetaan saniteettitodistus. Terveydensuojelulaissa on alusten valvonta, sekä todistusten myöntäminen säädetty kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäväksi (TsL 6§). Laivojen saniteettitarkastuskäytäntöjen sekä niiden perusteella myönnettävien todistusten harmonisoimiseksi on WHO julkaissut vuonna 2011 yksityiskohtaisen tarkastusohjeen. Sen tarkoitus on toimia ohjekirjana sekä viiteaineistona alusten saniteettitarkastuksia tehtäessä.

WHO:n käsikirja on käännetty Suomeksi keväällä 2016. Alusten IHR:n mukaiset saniteettitarkastukset (SSCC/SSCEC/30 day extension) tehdään käsikirjan ohjeiden mukaisesti myös Suomessa. Tarkastuksissa käytetään ja sovelletaan käsikirjaan kirjattuja WHO:n kansainvälisesti hyväksyttyjä ohjearvoja, lämpötiloja ja hygieniakriteereitä sekä torjuntatoimenpiteitä. Kansainvälisen laivatarkastusohjeen tueksi on laadittu tämä kansallinen soveltamisohje. Sen avulla pyritään parantamaan saniteettitarkastuksia tekevien viranomaisten valmiuksia tarkastusten tekemiseen niin, että ne täyttävät sekä kansalliset että kansainväliset asiaa koskevat vaatimukset. Ohjeen teossa on ollut mukana STM:n, MMM:n, THL:n, Valviran, Eviran, Helsingin kaupungin ja Porvoon kaupungin edustajia. Soveltamisohje julkaistaan Valviran kotisivuilla verkkojulkaisuna. Käyttäjien kokemuksia kerätään ja ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Tämä soveltamisohje on ensisijaisesti tarkoitettu tarkastuksia tekevien valvontayksiköiden ja yksittäisten tarkastajien tueksi, kun he suorittavat WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisia laivojen saniteettitarkastuksia. Soveltamisohjeessa on pyritty tuomaan esille tärkeimpiä ja oleellisimpia tarkastukseen liittyviä asioita ja sitä voivat hyödyntää myös muut alalla toimivat. Soveltamisohje antaa ohjeistusta mm.
-    kansallisten viranomaisten sekä muiden toimijoiden rooleista, vastuista ja velvoitteista
-    WHO:n käsikirjan tulkinnasta ja soveltamisesta sekä sen suhteesta alan kansallisiin säädöksiin (esim. elintarvikesäännöstö)
-    viranomaisille ja satamille asetetuista varautumissuunnitelmista ja velvoitteista
-    toimenpiteistä ja menettelymalleista poikkeustilanteissa, esim. kun saadaan meriterveysilmoitus (roolit, tiedonkulku, ja viestitys eri toimijoiden ja viranomaisten välillä)

Pyynnöt epäselvistä ja tarkennusta vaativista kohdista pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tesu(at)valvira.fi

Lisätietoja:

Päivi Aalto
Ylitarkastaja
Puh. 0295 209 602
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
 

 

Jaa tämä sivu