Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Aluehallintovirastot ja Valvira muistuttavat kuntia ehkäisevän päihdetyön palveluiden järjestämisestä

Aluehallintovirastot ja Valvira muistuttavat kuntia ehkäisevän päihdetyön palveluiden järjestämisestä

1.11.2021 11:00 / Uutinen

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita. Tänä vuonna virastot valvovat erityisesti kuntien ehkäisevää päihdetyötä.

Aluehallintovirastot ja Valvira määrittelevät nelivuotiskausiksi valvontaohjelman, joka keskittyy tiettyihin kehitysalueisiin sote-valvonnassa. Ohjelman mukaisesti avit tarkastelevat tänä vuonna kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita, laatua ja sisältöä. Valvonnassa hyödynnetään THL:n ja aluehallintovirastojen viime vuonna tekemää kyselyä kunnan ehkäisevän päihdetyön tilasta.

Selvityspyyntö kuntiin

Avit lähettävät selvityspyynnön niihin kuntiin, jotka eivät ole nimenneet ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa monialaista työryhmää. Selvityspyynnön saavat myös ne kunnat, joista tätä tietoa ei ollut saatavilla.

Selvityspyyntöjä lähetetään 63 (Etelä-Suomen avin alueella kolmeentoista, Itä-Suomen alueella seitsemään, Lapin alueella kahteen, Lounais-Suomen avin alueella yhteentoista, Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kahteenkymmeneen sekä Pohjois-Suomen alueella yhdeksään) kuntaan.

Kaikki kunnat saavat ohjauskirjeen

Selvityspyynnön lisäksi jokaiseen kuntaan lähetetään ohjauskirje, jonka tarkoituksena on muistuttaa kunnan lakisääteisistä tehtävistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ehkäisevässä päihdetyössä. Nämä lakisääteiset tehtävät säilyvät kunnilla, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tulee voimaan 1.1.2023. Sen mukaan yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuntien uusi tehtävä.

Kunnan vastuulla olevat ehkäisevän päihdetyön tehtävät

  • Kunnan päihdeolojen seuranta ja niitä koskeva tiedotus.
  • Päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskeva viestintä yksilöille ja koko väestölle.
  • Päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamisen lisääminen ja tukeminen kaikissa kunnan tehtävissä.
  • Ehkäisevän päihdetyön toimien esittäminen ja edistäminen kunnan hallinnossa.
  • Kunnan toimien sovittaminen yhteen eri toimijoiden (mm. poliisi, alkoholi- ja tupakkalakien noudattamisen valvonta, elinkeinoelämän ja ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvat yleishyödylliset yhteisöt) kanssa.
  • Edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.
  • Ehkäisevän päihdetyön liittäminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sitä koskevaa suunnittelua ja seurantaa.

 Lisätietoja

Medialle

ylitarkastaja, Irja Hemmilä, p. 0295 209 531, Valvira
ylitarkastaja Heli Heimala, p. 0295 016 115, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja Katja Maksimainen, p. 0295 016 893, Itä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Sanna Ylitalo p. 0295 017 386, Lapin aluehallintovirasto
terveydenhuollon ylitarkastaja, Pauli Kamsula, p. 0295 018 083, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Jenni Lahtinen p. 0295 018 117, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto