Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta

Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta

29.8.2016 12:35

Keskiviikko 21.9.2016 klo 8.30-16.00

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Valkoinen sali, os. Linnankatu 3, Oulu

Lapin aluehallintovirasto, Juhlasali, os. Valtakatu 2, Rovaniemi, josta videoneuvotteluyhteys Oulussa pidettävään tilaisuuteen

Seminaari on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, omavalvonnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan vastuuhenkilöille, muille omavalvonta-, asiakas- ja potilasturvallisuus sekä laatutyötä tekeville viranhaltijoille ja asiantuntijoille, luottamushenkilöille sekä muille omavalvonnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää omavalvonnan käsitettä osana toimintayksikön päivittäistä laatu- ja turvallisuustyötä ja auttaa palveluntuottajia löytämään/rakentamaan omaan yksikköönsä parhaiten istuvan omavalvontamallin. Tarkoituksena on tukea palveluntuottajien omavalvonnan toimivuutta ja luoda edellytyksiä alueelliseen verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Ohjelma

Aamupäivän puheenjohtaja Johtaja Kristiina Poikajärvi, Lapin aluehallintovirasto

8.30–9.00 Aamukahvi

9.00–9.15 Tilaisuuden avaus (pdf)
Johtaja Kristiina Poikajärvi, Lapin aluehallintovirasto

9.15–9.45 Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä (pdf)
Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira

9.45–10.45 Omavalvonta laadun varmistamisen välineenä (pdf)
- Näkökulmana Valviran ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskeva selvitys
Sosiaalineuvos Eine Heikkinen, Valvira

10.45–11.30 Aluehallintoviraston näkökulma omavalvontaan (pdf)
Ylitarkastaja Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto

11.30–12.00 Keskustelua aamupäivän aiheista

12.00–13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

Iltapäivän puheenjohtaja Johtaja Margit Päätalo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

13.00–13.45 Omavalvonta terveydenhuollossa
Ylilääkäri Paula Reponen, Rovaniemen kaupunki

13.45–14.30 Omavalvonta käytännössä – yksityisen palveluntuottajan näkökulma omavalvontaan
Aluemyyntipäällikkö Minna Hiltunen, Mikeva Pohjois-Suomi

14.30–15.00 Iltapäiväkahvi

15.00–15.45 Entä jos omavalvonta pettää? (pdf)
Lakimies Heli Kajava, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

15.45–16.00 Tilaisuuden päätös
Johtaja Margit Päätalo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto