Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Allasvesiasetuksen soveltamisohje

Allasvesiasetuksen soveltamisohje

30.1.2017 10:13

Valviran ohje 2/2017

Allasvesiasetuksen soveltamisohje, uima-allasveden laatu ja valvonta (pdf)

Terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä allasvesien säännöllisestä valvonnasta, terveydellisistä laatuvaatimuksista ja tiedottamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002 uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sisältää myös määräyksiä toimenpiteistä silloin, kun laatuvaatimukset eivät täyty. Tämä ohje on asetuksen soveltamisohje, jossa on annettu selkeitä ohjeita käytännön työhön. Ohjeen liitteenä on malliasiakirjoja, joita toiminnanharjoittajat ja terveydensuojeluviranomainen voivat halutessaan hyödyntää. Ohjeeseen on pyritty kokoamaan allasveden valvonnassa tavallisimmin esille tulevia asioita sekä esittämään hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Ohje ei kuitenkaan kata kaikkia käytännön tilanteita. Ohjeen keskeisenä tavoitteena on lisätä laitosten ja terveydensuojeluviranomaisten yhteistyötä sekä kertoa laitoksen omavalvonnan tärkeydestä terveydellisten olosuhteiden ylläpitämisessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Heli Laasonen, puh. 0295 209 631