Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholin omavalvontasuunnitelmat laadittava vuoden loppuun mennessä

Alkoholin omavalvontasuunnitelmat laadittava vuoden loppuun mennessä

26.6.2018 11:00 / Uutinen

Uuden alkoholilain myötä alkoholilain mukaisen luvan yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien lupien haltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvonnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla varmistetaan, että elinkeinotoiminnassa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Kaikilla alkoholilaissa tarkoitetuilla luvanhaltijoilla tulee olla laadittuna alkoholin omavalvontasuunnitelma 31.12.2018 mennessä.

Vähittäismyynti- ja anniskeluluvan haltijoiden ei tarvitse toimittaa omavalvontasuunnitelmaansa lupaviranomaiselle, mutta se on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavilla.

Tukkumyyntiluvan ja valmistusluvan haltijoiden tulee lisäksi 31.12.2018 mennessä toimittaa omavalvontasuunnitelmansa Valviraan osoitteeseen alkoholi@valvira.fi tai PL 210, 00281 Helsinki.

Anniskelun omavalvonta ja lomakkeet

Vähittäismyynnin omavalvonta ja lomakkeet

Tukkumyynnin ja valmistuksen omavalvonta ja lomakkeet

Lisätiedot:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610 (anniskelu ja vähittäismyynti)
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Kristiina Meriläinen, lakimies
puh. 0295 209 517 (tukkumyynti ja valmistus)
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi