Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholin matkustajatuonti ennallaan – savukkeiden tuonti lisääntyi kymmenyksellä

Alkoholin matkustajatuonti ennallaan – savukkeiden tuonti lisääntyi kymmenyksellä

31.1.2012 09:23 / Tiedote

Vuonna 2011 alkoholin matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli edelleen 15 prosenttia, savukkeiden matkustajatuonti lisääntyi noin kymmenyksellä.

TNS Gallupin viikoittain tekemien haastattelujen perusteella suomalaiset matkustajat toivat Suomeen alkoholia vuonna 2011 suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 matkustajien Suomeen tuoma alkoholijuomamäärä oli 7,8 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna ollut 7,9 miljoonaa litraa. Vuonna 2011 alkoholijuomien matkustajatuonti oli vajaa 1,5 litraa alkoholia asukasta kohti. Matkustajatuonnin osuus oli lähes 15 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta. Rakenteellisesti alkoholin matkustajatuonti kuitenkin muuttui jonkin verran.

Litramääräisesti mitattuna väkevien alkoholijuomien matkustajatuonti väheni 8,9 miljoonasta litrasta 8,0 miljoonaan litraan eli kymmenyksen. Viinien tuonti sen sijaan lisääntyi 9,5 miljoonasta litrasta 11,1 miljoonaan litraan eli noin 17 prosenttia. Myös long drink -juomien, siidereiden ja väkevöityjen viinien tuonti lisääntyi. Long drink -juomien matkustajatuonti lisääntyi 12,9 miljoonasta litrasta 13,8 miljoonaan litraan eli 7 prosenttia. Vastaava lisäys oli siidereillä 6,7 miljoonasta litrasta 7,4 miljoonaan litraan. Oluen matkustajatuonti pysyi vuonna 2011 samalla tasolla kuin se oli ollut vuonna 2010. Vuonna 2011 suomalaiset matkailijat toivat Suomeen TNS Gallupin tutkimuksen mukaan 24,5 miljoonaa litraa olutta.

Matkustajat toivat Suomeen vuonna 2011 noin 80 prosenttia enemmän alkoholia kuin vuonna 2003, jolloin Viro ei vielä ollut EU:n jäsen ja jolloin alkoholijuomien verovapaata matkustajatuontia yhä rajoittivat määrälliset kiintiöt. Vuoden 2003 matkustajatuontitiedot perustuivat kerran vuodessa kerättyihin tietoihin.

TNS gallupin viikoittain keräämien tietojen mukaan suomalaisten matkustajien tuoma alkoholimäärä oli huipussaan vuonna 2005. Vuodesta 2005 vuoteen 2011 alkoholijuomien matkustajatuonti on pienentynyt noin 15 prosenttia. Vastaavana ajanjaksona väkevien alkoholijuomien matkustajatuonti on vähentynyt noin kolmanneksella ja oluen lähes kolmanneksella. Viinien tuonti on sen sijaan lisääntynyt vuodesta 2005 vuoteen 2011 neljänneksellä, siiderin kolmanneksella ja long drink -juomien matkustajatuonti on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Väkevien alkoholijuomien matkustajatuonnin alenemisesta huolimatta 45 prosenttia suoma-laisten matkustajien Suomeen vuonna 2011 tuomasta alkoholista tuotiin väkevinä alkoholijuomina.

Vuonna 2011 suomalaiset matkustajat toivat Suomeen 665 miljoonaa savuketta. Määrä oli noin 11 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Savukkeiden tuontia on TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu vuodesta 2006 alkaen. Vuonna 2011 savukkeiden tuonti oli noin 8 prosenttia pienempi kuin vuosien 2006–2010 keskimääräinen tuonti. Nuuskarasioita matkustajat toivat Suomeen 7,4 miljoonaa kappaletta vuonna 2011, mikä on lähes kymmenyksen enemmän kuin vuonna 2010. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt lähes 30 prosentilla.

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Alkon, Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen, Kaupan Liiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton, Päivittäistavarakaupan, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Suomen Alkoholijuomakauppayhdistyksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtiova-rainministeriön sekä Tupakkateollisuusliiton toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 henkilöä.

Lisätietoja:

Lennart Wahlfors, tietohallintopäällikkö, Valvira, puh. 0295 209 221, 050 324 9704
Esa Österberg, erikoistutkija, THL, puh, 0400 417 514
Elina Ussa toimitusjohtaja, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry, puh. (09) 1488 7407, 045 269 7711
Karri Kunnas, toimialapäällikkö, Elintarviketeollisuusliiton Alkoholijuomateollisuusyhdistys, puh. (09) 1488 7224, 040 161 5443
Susanna Heikkinen, tiedottaja, Suomen alkoholijuomakauppayhdistys, puh. 040 588 1067
Paavo Heiskanen, asiamies, Tupakkateollisuusliitto r.y., puh. (09) 622 0410, 045 3186650