Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholin mainontakielto ei rajoita yksityishenkilön sananvapautta

Alkoholin mainontakielto ei rajoita yksityishenkilön sananvapautta

13.10.2014 12:45 / Uutinen

Viime aikoina paljon julkisuudessa olleeseen viskikeskusteluun liittyen Valvira haluaa selventää alkoholilain mainontasäännösten tulkintaa.

Perustuslain 12 §:ssä turvataan jokaisen oikeus sananvapauteen. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin katsonut kaupallisen viestinnän ja mainonnan kuuluvan sananvapauden reuna-alueelle, minkä vuoksi alkoholilainsäädännöllä on voitu rajoittaa alkoholijuomien mainontaa.

Viimeaikaisessa mainontakeskustelussa on käsitelty erityisesti sosiaalisessa mediassa olevaa alkoholin mainontaa. Mainontakieltoa on tulkittu niin, että viranomaiset alkaisivat valvoa yksityisten ihmisten blogeja ja Facebook-sivujen päivityksiä. Näin ei ole. Yksityishenkilön tuottamaan sisältöön, kuten blogikirjoituksiin, ei puututa, eikä voida puuttua alkoholilain perusteella. Jos kirjoittaja kuitenkin toimii korvausta vastaan, tai hänellä on kytköksiä alkoholijuomien valmistajaan, maahantuojaan tai myyjään, kyseessä on alkoholijuomien mainonta.

Väkevien alkoholijuomien mainonta on ollut Suomessa kiellettyä aina. Vuoden 2015 alusta voimaantuleva mainontaa koskeva lakimuutos tiukentaa mietojen alkoholijuomien mainontaa.

Alkoholijuomien mainonta-asioita käsittelevät Valvira valtakunnallisella tasolla sekä aluehallintovirastot itsenäisesti omilla alueillaan. Valvira ottaa alkoholijuomien mainonta-asioita käsittelyyn pääasiallisesti sille tulleiden ilmoitusten perusteella ja päättää tapauskohtaisen harkinnan ja selvityksen perusteella, antaako ilmoitus aihetta jatkotoimenpiteisiin. Valvira ei anna sitovia ennakkolausuntoja alkoholijuomien mainonta-asioissa, eikä sillä ole toimivaltaa ennakolta estää tai kieltää minkään alkoholijuoman markkinointia mainontasäännösten nojalla, vaan alkoholilain vastaiseen toimintaan voidaan puuttua vasta jälkikäteen.

Valvira on huhtikuussa julkaissut päivitetyn ohjeen alkoholinmainonnasta. Seuraava päivitetty ohje julkaistaan marraskuussa.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, p. 0295 209 610