Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilaki edellyttää markkinoinnin valvontaa

Alkoholilaki edellyttää markkinoinnin valvontaa

23.5.2019 12:41 / Uutinen

Alkoholijuomien markkinointia säännellään alkoholilaissa. Valviralla on lakisääteinen tehtävä valvoa alkoholijuomien markkinointia. Ensisijaisena valvontakeinona ovat ohjaus ja elinkeinon tukeminen.

Viime vuonna Valvira aloitti projektin, jossa käydään järjestelmällisesti läpi kaikkien valmistajien verkkosivut ja sosiaalisen median tilejä. Seuraavassa vaiheessa Valvira siirtyy tukkumyyjien sivujen valvontaan. Valvonnan havainnoista Valvira on ollut ja tulee olemaan yhteydessä toimijoihin. Valvira ei ole tässä yhteydessä kieltänyt valmistajien mainontaa, yhteydenottojen tarkoituksena on ohjata valmistajia korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi.

Alkoholilain markkinointia koskevat säännökset on hyväksytty eduskunnassa useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2017 alkoholilain kokonaisuudistuksessa. Alkoholilain uudistuksen yhteydessä Valvira esitti markkinointipykäliä selkeytettäväksi myös väkevien alkoholijuomien markkinoinnin osalta. Säännöksiin ei tullut tällöin merkittäviä muutoksia, mutta väkevien alkoholijuomien markkinointikieltoa lievennettiin sallimalla myös väkevät alkoholijuomat sisältävän tuoteluettelon tai hinnaston julkaisu.

Alkoholilain 50 §:n 1 momentin mukaan väkevän alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kielletty. Tähän on laissa asetettu poikkeus, jonka mukaan väkevää alkoholijuomaa saa markkinoida tietoverkossa esitetyssä valmistajan tai tukkumyyjän tuoteluettelossa sekä vähittäismyynti- tai anniskeluhinnastossa siten, että kaikki saatavilla olevat juomat esitellään kuluttajille yhdenmukaisella tavalla.

Verkossa hinnasto voidaan julkaista vain myyjän hallinnoimassa verkkopalvelussa kuten internetsivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Tuoteluettelossa voidaan esittää alkoholijuomien asialliset tuotetiedot sekä tuotekuva. Tämä poikkeus lakiin tehtiin, jotta myös väkevää alkoholijuomaa valmistavat ja maahantuovat yritykset pystyisivät informoimaan kuluttajia tuotteistaan.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan Suomen viranomaisten on valvottava, että Suomeen sijoittautuneet toimijat noudattavat verkossa toteutetussa mainonnassa Suomen lakia myös silloin, kun palvelujen tarjonta kohdistuu yksinomaan tai pääasiassa toiseen ETA-valtioon.

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610

Anne Ritari, lakimies
puh. 0295 209 413

etunimi.sukunimi@valvira.fi