Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilain uudistus on mahdollisuus myös viranomaisille

Alkoholilain uudistus on mahdollisuus myös viranomaisille

Markus Henriksson ja Kari Kunnas 8.3.2018 / päivitetty 8.3.2018 13:38

Pitkään valmisteltu alkoholilain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2018. Sen suurimmat muutokset koskevat alkoholijuomien anniskeluun liittyvän vanhentuneen lainsäädännön purkua. Samalla nostettiin luvanvaraisen vähittäismyynnin prosenttirajaa, ja erityisesti tämän muutoksen vaikutukset voidaan arvioida vasta pidemmällä aikavälillä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan kuuluvan alkoholipolitiikan tarkoituksena on vähentää alkoholin käyttäjilleen, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja.  Alkoholihaittoja pyritään ehkäisemään muun muassa sääntelemällä alkoholijuomien kulutusta ja alkoholijuomiin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholilainsäädännöllä.

Uuden alkoholilain periaatteena on elinkeinon oman vastuun korostaminen toiminnassa. Alkoholijuomien myynnin ja anniskelun säännöksiä kevennettiin ja vastapainona elinkeinon omavalvonta sekä siihen liittyvä suunnitelmallinen toiminta nostettiin uudistuksen kantavaksi teemaksi.

Elinkeinon omavalvonnan entistä suurempi rooli muuttaa samalla myös alkoholilain toteutumista valvovien viranomaisten toimintaa. Kun aikaisemmin on puututtu säännösten noudattamatta jättämiseen, uuden lain henkenä on ennemmin ohjata ja neuvoa toimimaan siten, että ongelmia ei pääsisi syntymään. Alkoholihallinnon tavoitteena on muutoinkin entistä parempi yhteistyö elinkeinon kanssa alkoholista aiheutuvien haittojen vähentämisessä.

Alkoholijuomien vähittäismyynnin prosenttiraja ja valmistustaparajoituksen poistaminen veivät uuden lain eduskuntakäsittelyn aikana suurimman huomion julkisuudessa. Uusi alkoholilaki sisältää kuitenkin käytännön toiminnan kannalta monia huomattavasti suurempia uudistuksia. Erityisesti anniskeluaikojen jatkamista koskeva sääntely keveni merkittävästi, kun anniskeluaikaa sisätiloissa voi nyt jatkaa ilmoituksella.

Mielenkiintoisen uuden mahdollisuuden tarjoaa erityisesti tilapäisen anniskelutoiminnan keventäminen siten, että ennakkoon hyväksytyllä anniskelualueella voi toimia ilmoituksen tekemällä. Uuden alkoholilain ja sen nojalla annettujen uunituoreiden asetusten perusteella tämäkin uusi toimintamalli vaikuttaa vielä kovin hahmottumattomalta. Töitä tehdään koko ajan myös elinkeinon kanssa, jotta uudesta alkoholilainsäädännöstä  saataisiin mahdollisimman toimiva kokonaisuus.

Alkoholilain kokonaisuudistus antaa muutenkin eväitä entistä innovatiivisempaan toimintaan, mutta se ei muuttanut merkittävästi viranomaisten monimutkaisena pitämää alkoholijuomien markkinointia koskevaa sääntelyä. Markkinointia koskevan sääntelyn selkeys on myös alkoholielinkeinon etu. Toiveena olisi, että alkoholijuomien markkinointia koskeva sääntely saataisiin uudistettua mahdollisimman pikaisesti.

Nyt toteutetun alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutusten arviointi tulee viemään aikaa. Tutkimusten perusteella tiedämme, että alkoholin kokonaiskulutus on yhteydessä alkoholihaittoihin. Kulutuksen muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä tai parissa kuukaudessa, vaan arviointi vie ennemminkin vuosia. Nähtäväksi myös jää, vaikuttaako uudistus jo pidemmän aikaa vähentyneeseen alaikäisten alkoholin kulutukseen haitallisella tavalla. Lasten ja nuorten kasvu ilman alkoholin haittoja on ensiarvoisen tärkeää.

Markus Henriksson ja Kari Kunnas

Markus Henriksson on ylijohtaja ja Kari Kunnas on ryhmäpäällikkö

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Stella 28.2.2023 14:46 1

On mielenkiintoista nähdä, miten uudistus vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan etenkin alaikäisten alkoholin käyttöön.