Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilain uudistus haastoi viranomaiset ja kasvatti lupamääriä

Alkoholilain uudistus haastoi viranomaiset ja kasvatti lupamääriä

7.2.2019 10:00 / päivitetty 13.2.2019 11:14 / Uutinen

Viime vuonna voimaan tullut alkoholilain kokonaisuudistus näkyi selvästi alkoholiviranomaisten tehtävissä. Normaaliin vuoteen verrattuna alkoholiasioita käsiteltiin aluehallintovirastoissa yli 30 % enemmän vuonna 2018.

Suurimmat lisäykset johtuivat anniskelun jatkoaikakäytäntöjen muuttumisesta sekä mahdollisuudesta hakea vähittäismyyntilupaa anniskelun yhteyteen.

- Vuoden alkupuolisko oli haastava sekä meille Valvirassa että aluehallintovirastoille, koska alkoholilain kokonaisuudistuksen toimeenpanon aikataulu oli todella tiukka. Esimerkiksi lupahakemusten ja omavalvontasuunnitelmien sisältöä määrittävät asetukset saatiin vain päiviä ennen uudistuksen voimaan tuloa, toteaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

Alkoholilain mukaisten uusien ilmoitusten ja hakemusten käsittely saatiin kuitenkin vauhtiin hyvällä yhteistyöllä viranomaisten ja elinkeinon kesken. Kevään ja kesän suurimmat hakemus- ja ilmoituspiikit tarkoittivat voimakasta priorisointia alkoholilain mukaisen valvonnan tekemisessä.

- Vuoden 2018 aikana lupa- ja valvontaviranomaisten resurssit suunnattiin uuden alkoholilain mukaisten lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyyn sekä yrittäjien ja muiden toimijoiden ohjeistamiseen ja ohjaamiseen.

Anniskelun ja vähittäismyynnin lupamäärät kasvoivat

Alkoholijuomien vähittäismyyntipaikkojen määrä laski jokseenkin tasaisesti alkoholilakiuudistusta edeltävien kymmenen vuoden aikana. Kun vuonna 2007 vähittäismyyntipaikkoja oli Manner-Suomessa 6744, vuonna 2017 vähittäismyyntipaikkojen määrä oli vähentynyt 5384 paikkaan.

Alkoholilain uudistus lisäsi vähittäismyyntipaikkojen kokonaismäärän 5903:een.  Suurin selittävä tekijä tässä olivat anniskelupaikkoihin haetut vähittäismyyntiluvat. Vähittäismyyntipaikkojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 10 %.

Alkoholijuomien anniskelupaikkojen määrä pysytteli lakiuudistusta edeltäneiden kymmenen vuoden ajan 8300 anniskelupaikan tasolla, mutta se nousi 8663 lupaan vuonna 2017 ja lakiuudistuksen jälkeen vuonna 2018 yhteensä 8919 anniskelupaikkaan. Lupamäärän kasvu vuonna 2018 oli noin 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Alkoholilain uudistuksen myötä kaikki Manner-Suomen anniskelupaikat saivat automaattisesti oikeuden anniskella kaikkia alkoholijuomia. Tämä tarkoitti noin 2100 anniskelupaikalle oikeutta ottaa valikoimiinsa myös väkevät alkoholijuomat.

Anniskelun jatkoaikoja yli puolet lisää

Vanhan alkoholilain aikana anniskelun jatkoaikojen määrä pysytteli viimeiset lähes kymmenen vuotta samalla noin 1000 jatkoaikaravintolan tasolla. Vuoden 2018 aikana jatkoaikaravintoloiden määrä kasvoi 1640:een. Kasvu jakaantui tasaisesti eri puolille Manner-Suomea suhteessa ravintoloiden lukumäärään. Anniskelun jatkoaikojen määrän kasvu lähes 60 %:lla selittyy pitkälti jatkoajan edellytysten kevenemisellä.

Jatkoaikoja haettiin myös entistä enemmän terasseille ja muille ulkoalueille. Kun vuonna 2017 ulkoalueilla jatkoaikoja oli hieman yli sadassa anniskelupaikassa, vuoden 2018 päättyessä ulkoalueella jatkoaika oli 486 anniskelupaikassa.

- Anniskeluajan jatkaminen yöaikaan ulkoalueilla voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia asumisviihtyvyyteen lähiympäristössä vuoden kuumimpina kuukausina. Viime kesän osalta ei kuitenkaan ole tiedossa, että haittojen ja häiriöiden määrä olisi suuresti lisääntynyt, Kari Kunnas kertoo.

Ravintoloiden ulosmyyntiluvilla kysyntää

Uusi alkoholilaki mahdollisti anniskelupaikoille myös alkoholijuomien vähittäismyynnin, jos siihen haetaan lupa. Vähittäismyynti rajoittuu kuitenkin korkeintaan 5,5 % alkoholijuomien myyntiin kello 9-21 välisenä aikana.

Vuoden 2018 lopussa 687 anniskelupaikalla oli lupa anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 8 % anniskelupaikoista.

- Ravintoloihin haettujen ulosmyyntilupien määrä on ehkä yllättävänkin suuri. Saattaa olla, että näiden määrä vähenee alkuinnostuksen kaikottua, koska vähittäismyynti anniskelupaikassa ei välttämättä kaikille muodostu taloudellisesti kannattavaksi, kun otetaan huomioon vuosittainen valvontamaksu, Kunnas ennustaa.

Muut uudet lupatyypit määrällisesti sivuosassa

Uusi alkoholilaki mahdollisti luvan saamisen käsityöläisoluen vähittäismyynnille. Vuoden 2018 päättyessä 59 alkoholijuomien valmistuspaikassa oli lupa enintään 12 % käsityöläisoluen vähittäismyyntiin.

Toinen uuden alkoholilain luoma uusi mahdollisuus oli anniskeluluvan hakeminen ilman anniskelupaikkaa catering-tyyppiseen toimintaan ennakkoon hyväksytyillä anniskelualueilla. Vuoden 2018 lopussa anniskelulupa ilman kiinteää anniskelupaikkaa oli 41 toimijalla.

Catering-toimintaa varten hyväksytettiin yhteensä 186 anniskelualuetta vuoden 2018 aikana.

- Uusi toimintamalli tilapäisen anniskelutoiminnan järjestämiseksi esimerkiksi yleisesti vuokrattavissa juhlatiloissa ei selvästi saavuttanut suurta suosiota vuoden 2018 aikana. Kokonaisuuteen liittyvä lainsäädännöllinen kehys on myös kovin tulkinnanvarainen, Kunnas toteaa.

Valvonnassa painopiste siirtyy omavalvontaan ja sen varmistamiseen

Vuoden 2018 aikana alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin tehtiin aluehallintovirastojen toimesta yhteensä 3502 tarkastusta. Edelliseen vuoteen verrattuna valvontatarkastusten määrä väheni 11 %.  

Myös alkoholilain nojalla annettujen hallinnollisten sanktioiden, kuten huomautusten ja luvan peruutusten, määrä putosi. Kun aluehallintovirastot antoivat vuoden 2017 aikana yhteensä 407 hallinnollista sanktiota, vuonna 2018 sanktioita annettiin alle 100.

Uusi alkoholilaki painottaa omavalvonnan merkitystä.
- Valvontatoiminnassa on näin ollen painotettu ohjaavaa otetta uuden lain toimeenpanossa. Lisäksi lain myötä yhä useampi asia kuuluu luvanhaltijan omavalvonnan piiriin. Huolestuttavia ovat kuitenkin havainnot kentältä siitä, että suunnitelmallisen omavalvonnan kohdalla on monin paikoin suuria puutteita sekä anniskelussa että erityisesti vähittäismyynnissä, Kunnas toteaa.

- Luvanhaltijoiden pitäisi nyt kantaa vastuunsa uuden alkoholilain tuomasta omavalvontavelvoitteesta. Jokaisessa toimipaikassa pitäisi istua alas ja pohtia ne tavat, joilla alkoholilain noudattaminen saadaan varmistettua. Hyvällä omavalvontasuunnitelmalla voidaan ehkäistä monet käytännön ongelmat omassa toiminnassa.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua alueellaan. Valviralle kuuluu valtakunnallinen valvonta sekä aluehallintovirastojen ohjaus alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnassa.

Lisätietoja Valvirassa:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Riku-Matti Lehikoinen, alkoholihallintoyksikön päällikkö
puh. 0295 016 155

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jarmo Ruusu, ryhmävastaava, ylitarkastaja
puh. 0295 016 938
 
Lapin aluehallintovirasto
Tarja Strömdahl, ylitarkastaja
puh. 0295 017 369

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Kristian Dahl, lakimies
puh. 0295 018 528

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sari Koski, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 017 569

Ari Kilponen, alkoholiylitarkastaja
puh. 0295 017 571

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi

13.2.2019 päivitetty kirjoitusvirhe prosenttiluvussa > enintään 12 % käsityöläisoluen vähittäismyyntiin.