Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilain turhat normit purettava unohtamatta haittojen ehkäisyä

Alkoholilain turhat normit purettava unohtamatta haittojen ehkäisyä

1.3.2016 12:59 / Uutinen

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa on syytä purkaa vuosikymmeniä vanhoja normeja, jotka luovat turhaa sääntelyä erityisesti alkoholijuomien anniskelulle. Normeja purettaessa ei kuitenkaan pidä unohtaa alkoholin haittavaikutusten ehkäisyä: normien purkuun voi liittyä riskejä, jotka voivat johtaa alkoholihaittojen huomattavaan kasvuun.

Alkoholilain uudistuksen perusvireen tulisi olla sellainen, että elinkeinon toimintaa haittaavia säännöksiä poistetaan, mikäli niillä ei ole alkoholihaittoja vähentävää selkeää tehtävää. Lisäksi elinkeinon omavalvonnalle tulisi antaa entistä suurempi rooli haittojen ehkäisyssä.

Monet nykyisen alkoholilain sisältämät normit on syytä purkaa osana lain kokonaisuudistusta. Anniskelussa ei esimerkiksi ole tarpeen säännellä alkoholijuomien annoskokoja tai edellyttää ohjelmatarjontaa anniskeluajan jatkamiseksi. Pienpanimoilla tulisi olla mahdollisuus vähittäismyyntilupaan valmistuspaikan yhteydessä ilman elintarvikevalikoimavaatimusta. Alkoholijuomien myynnissä ja anniskelussa pitäisi helpottaa nykyaikaisten maksutapojen käyttöä. Anniskelun vastaavaa hoitajaa koskevia edellytyksiä pitäisi keventää ja anniskelun erilaisista lupatyypeistä (A-, B- ja C-lupa) voitaisiin luopua.

Monet nykyiset säännökset on kuitenkin perusteltua sisällyttää myös uusittuun alkoholilakiin, koska niiden avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi anniskeluaikojen pituutta pohdittaessa tulee ottaa huomioon yöaikaisesta anniskelusta asuinympäristölle aiheutuva häiriö ja haitta.

Alkoholielinkeinon kustannustehokas ja ennakoiva valvonta edellyttää toiminnan luvanvaraisuutta. Anniskelulupien toimipaikkakohtaisuudesta voitaisiin kuitenkin poiketa tilapäisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen yhteydessä esimerkiksi catering-tilanteissa.

Alkoholimainontaa koskevat rajoitukset olisi syytä arvioida lakiuudistuksen yhteydessä. Alkoholijuomien mielikuvamainonnan kielto selkiyttäisi kokonaisuutta. Samalla voitaisiin luopua elinkeinon vaikeina pitämistä, ulkomainontaa ja sosiaalista mediaa koskevista erillisistä rajoituksista. Ravintoloiden happy hour -mainonta voitaisiin sallia.

Tutkimukset osoittavat, että alkoholihaittoja voidaan parhaiten ehkäistä alkoholijuomien saatavuuden rajoittamiseen ja hintaan liittyvillä keinoilla. Alkoholilain uudistuksessa onkin erityisesti huomioitava sellaisten ratkaisujen (esim. esillä olleet alkoholijuomien myyntiaikojen pidennys ja vähittäismyynnin prosenttirajan nostaminen) vaikutukset, jotka lisäävät alkoholijuomien saatavuutta tai alentavat alkoholijuomien hintaa.

Erityisen tärkeää alkoholilain kokonaisuudistuksessa on muodostaa lain tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla tukeva kokonaisuus myös muiden lakien – kuten järjestyslain – säännökset huomioiden.

Lisätietoja:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi