Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilain toimeenpanoon varattava riittävästi aikaa

Alkoholilain toimeenpanoon varattava riittävästi aikaa

15.9.2017 09:10 / Uutinen

Pitkään valmisteltu hallituksen esitys alkoholilain uudistamiseksi on annettu eduskunnalle. Valvira kannattaa suurinta osaa esityksen sisältämistä muutoksista, mutta muutamat kohdat kaipaisivat tarkennuksia eduskuntakäsittelyn aikana. Lakiuudistuksen toimeenpanoon pitäisi myös varata riittävästi aikaa.

Hallitus esittää elintarvikeliikkeissä myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostamista 5,5 prosenttiin. Suunniteltu muutos on kansanterveyden näkökulmasta huolestuttava. Valvira toivookin eduskunnan kuuntelevan prosenttirajan nostamiseen lausuntokierroksella kriittisesti suhtautuneiden asiantuntijatahojen näkemyksiä alkoholilaista päättäessään. Nämä näkemykset nojaavat korkeatasoiseen tutkimustietoon.

Anniskelun säännökset kaipaavat tarkennuksia

Anniskeluravintoloiden jatkoaikojen muuttaminen hallituksen esityksen mukaisesti ilmoituksenvaraisiksi voi erityisesti kaupunkialueilla lisätä asuinympäristölle aiheutuvaa häiriötä ja haittaa. Muutos voi johtaa myös sekä alkoholiviranomaisten että yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kasvavaan resurssitarpeeseen yöaikaan.

Hallituksen esityksessä todetaan, että alkoholijuomien anniskelu mahdollistettaisiin myös niin sanotulla catering-luvalla. Valvira kannattaa säännösten sujuvoittamista ja anniskelun mahdollistamista entistä helpommin erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Nyt esitetty malli johtaisi kuitenkin anniskelutoiminnan luonteen muuttumiseen, asettaisi elinkeinonharjoittajat eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaisi riskiperusteista viranomaisvalvontaa.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen toteutuessa hallituksen esittämällä tavalla myös alkoholijuomien nauttimiskieltoja ja omavalvontaa koskevat säännökset kaipaisivat tarkennuksia. Sama koskee alkoholiluvan saamisen yleisiä edellytyksiä, jotka ovat muuttuneet merkittävästi lausuntokierroksen jälkeen. Uudistus ei myöskään helpota tai selkeytä alkoholimainonnan valvontaa.

Uudistuksen toimeenpanoon varattava aikaa

Jotta toimeenpano voitaisiin toteuttaa tehokkaasti ja ongelmitta, tarvitsevat lupa- ja valvontaviranomaiset (Valvira ja aluehallintovirastot) vähintään puolen vuoden mittaisen ajan lain hyväksymisen jälkeen tietojärjestelmäuudistuksiin sekä ohjeiden ja prosessien päivittämiseen.

Toimivan lainsäädännöllisen kokonaisuuden saavuttamiseksi myös alkoholilain nojalla annettavien asetusten tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen uuden lain voimaantuloa.

Tutustu tarkemmin Valviran alkoholilain kokonaisuudistukseen liittyviin näkemyksiin Valviran lausunnosta.

Lue lisää:

Uusi alkoholilaki eduskunnan käsiteltäväksi (STM:n tiedote 14.9.2017)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö (vähittäismyynti, anniskelu ja mainonta)
puh. 0295 209 610

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö (valmistus, maahantuonti, vienti ja tukkumyynti)
puh. 0295 209 515

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi