Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä

Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä

Katariina Rautalahti 20.8.2015 / päivitetty 20.8.2015 12:10

Osin jo vanhentunutta alkoholilainsäädäntöä olisi tarpeen päivittää vastaamaan nykypäivää.  Lähtökohtana tulisi ensisijaisesti olla terveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, mutta myös turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen sekä säädösten sujuvoittaminen olisi tärkeää.  

Valvira on todennut, että lainsäädännön uudistamisella tulisi toteuttaa hallituksen tavoitteita normien purkamisesta ja yritysten hallinnollisen taakan keventämisestä.  Alkoholilainsäädäntöä olisikin mahdollista monelta osin selkeyttää ja lupabyrokratiaa vähentää sekä keventää.  Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin jo edellisen hallituksen aikana ja tätä työtä tulisi jatkaa.  

Alkoholielinkeinon harjoittaminen on välttämätöntä säilyttää edelleen luvanvaraisena alkoholilain tavoitteiden varmistamiseksi. Valmistusta, tukkumyyntiä, anniskelua ja vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä tulisi kuitenkin selkeyttää ja yhdenmukaistaa koko toimintakentässä.

Alkoholilain kokonaisuudistus parantaisi alkoholielinkeinon toimintaedellytyksiä hallinnollisia velvoitteita vähentämällä.

Yleisten alalle pääsyn edellytysten tulisi siis olla yhtenäisiä kaikille toimijoille. Yritysten hallinnollista taakkaa voitaisiin keventää lupakäsittelyn sähköistämisellä ja jo ennen sitä siten, että lupaviranomainen hankkisi lupamenettelyssä tarvittavia selvityksiä suoraan eri viranomaisten rekistereistä. Samoin joistakin nykyisistä poikkeusluvista voitaisiin luopua sekä lieventää joitakin pätevyysvaatimuksia.  

Valviran aluehallintovirastoihin kohdistuvaa ohjausta tulisi kehittää sitovampaan suuntaan, jotta turvattaisiin yhdenmukaiset toimintatavat ja alan toimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Tätä on kannatettu myös Valviran ulkoisessa arvioinnissa, jossa todetaan: ”Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi yhdessä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa vahvistaa Valviran ohjausmahdollisuutta suhteessa aluehallintoviranomaisiin.” 
Alkoholilain kokonaisuudistus tukisi sekä strategisia tavoitteita norminpurusta että tavoitteita kilpailukyvyn vahvistamisesta elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla.

Katariina Rautalahti

johtaja

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Kristiina 21.2.2023 15:21 1

Mielestäni alkoholilain kokonaisuudistus kannattaisi.