Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

18.1.2018 09:50

Valviran ohje 11/2018

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset (pdf)

Tällä ohjeella päivitetään 22.12.2014 julkaistua ohjetta 12/2014 lainsäädännön tuomien muutosten osalta.

Ohje on tarkoitettu tueksi arvioitaessa, täyttääkö alkoholijuomien varasto tai valmistustila sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tässä ohjeessa alkoholijuomien varastosta ja valmistustilasta käytetään yhteisnimitystä elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneiston vaatimuksista säädetään elintarvikelaissa (23/2006), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa elintarvikehygieniasta (852/2004) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011). Tämän lisäksi alkoholilaki (1102/2017) ja valmisteverotuslaki (182/2010) asettaa omat vaatimuksensa alkoholijuomien varastoinnille ja valmistuspaikalle. Valmisteverotuslain osalta Tulli on toimivaltainen viranomainen ja voi antaa ohjeita tilan turvajärjestelyihin.

Elintarvikehuoneiston tilasuunnittelun tulee olla käyttötarkoituksen mukaista. Elintarvikelainsäädännön lisäksi rakennusvalvonta ja pelastustoimi asettavat omat vaatimuksensa tilojen soveltuvuudelle Kun rakennetaan uutta elintarvikehuoneistoa tai huoneistoon tehdään rakenteellisia muutoksia, tulee ottaa yhteys paikalliseen rakennusvalvontaan toimenpide-/rakennusluvan hankkimiseksi. Pelastustoimeen tulee ottaa yhteys, jos tiloissa säilytetään tai valmistetaan palovaarallisia aineita.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Alkoholijuomien valmistuspaikkojen ja tukkumyyntiluvanhaltijoiden varastojen (sekä verolliset että verottomat varastot) ilmoitukset käsittelee Valvira.

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi