Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuomien tukkumyynnin ohje

Alkoholijuomien tukkumyynnin ohje

19.9.2019 12:59

Valviran ohje 3/2019

Alkoholijuomien tukkumyynnin ohje (pdf)

Ohjeeseen on koostettu tukkumyyntiluvanhaltijan velvollisuudet, vastuut ja toiminnan raportointi Valviralle. Ohje korvaa 7.4.2009 päivätyn Alkoholijuomien tukkumyynnin raportointiohjeen.

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien (yli 2,8 til-% - 80 til-%) tukkumyynti on luvanvaraista toimintaa, eli tukkumyyntiä saa harjoittaa toimija, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt alkoholijuomien tukkumyyntiluvan. Tukkumyyntiluvanhaltija voi myydä maahantuomiaan tai kotimaisilta valmistajilta tai tukkumyyntiluvanhaltijoilta ostettuja alkoholijuomia Suomessa alkoholiluvanhaltijoille (2.3.). Alkoholijuomien valmistuslupa sisältää oikeuden alkoholijuomien valmistukseen luvassa eritellyin ehdoin sekä kaikkien alkoholijuomien maahantuontiin ja tukkumyyntiin.

Tukkumyyntilupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei hakija ole hakenut määräaikaista lupaa taikka toiminta on luonteeltaan määräaikaista tai Valvira katsoo perustellusta syystä, että lupa on myönnettävä enintään yhden vuoden ajaksi hakijan tai luvanvaraisen toiminnan edellytysten tai toiminnan vaikutusten seuraamiseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva lupa on voimassa niin kauan, kuin luvanhaltijan katsotaan täyttävän tukkumyyntiluvan saamisen edellytykset taikka luvanhaltija ilmoittaa luvan/toiminnan lopetuksesta.