Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

22.1.2018 12:57

Valviran ohje 8/2018

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

Alkoholijuomien pakkausmerkintöjä suunniteltaessa ja laadittaessa on otettava huomioon alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Tässä ohjeessa on esitetty yhteenveto alkoholijuomien pakkausmerkintävaatimuksista ja mallietiketti. Tämä ohje korvaa 4.12.2014 päivitetyn ohjeen alkoholijuomien pakkausmerkinnöistä, Valviran ohje 11/2014, dnro 813/99/2012. Tässä ohjeessa on huomioitu uuden alkoholilain (1102/2017) tuomat muutokset alkoholijuoman määritelmään, tarkennettu ohjeistusta alkoholipitoisuuden ja viimeisen käyttöpäivän ilmoittamisesta, kielivaatimuksista sekä juomien nimeämisestä. Liitteisiin on lisätty ohjeistusta nimikesuojatuista alkoholijuomista ja alkoholijuomien ravitsemusväitteistä. Viinien pakkausmerkintöjä koskeva ohjeistus on kuvattu erillisessä Valviran ohjeessa.

Tämä ohje pohjautuu lähinnä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Asetuksen soveltaminen on ollut pakollista joulukuusta 2014 alkaen. Ennen 13.12.2014 markkinoille saatettuja tai merkittyjä elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, voidaan pitää kaupan kunnes nämä elintarvikkeet loppuvat varastoista.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille säädetään kieltä ja erätunnusta koskevat vaatimukset, jotka on kuvattu myös tässä ohjeessa.

Tässä ohjeessa käsitellään ainoastaan myyntipakkausten pakollisia tietoja. Tuotteen valmistaja voi aina halutessaan kertoa tuotteestaan enemmän kuin mitä lainsäädäntö vaatii, mutta senkin on oltava totuudenmukaista eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Myös seuraavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeissa on alkoholijuomien pakkausmerkintöihin liittyviä asioita. Ohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta osoitteesta: www.valvira.fi.

  • Viinien pakkausmerkinnät
  • Suomalaisuuteen viittaavien merkintöjen käyttäminen alkoholijuomien pakkauksissa
  • Asiakkaan omalla etiketillä varustettujen alkoholijuomien merkinnät
  • Ohje alkoholimainonnasta

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi