Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

14.10.2020 14:00

Valviran ohje 4/2020

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät (pdf)

Alkoholijuomien pakkausmerkintöjä suunniteltaessa ja laadittaessa on otettava huomioon alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Tässä ohjeessa on esitetty yhteenveto alkoholijuomien pakkausmerkintävaatimuksista ja mallietiketti. Tämä ohje korvaa 21.1.2018 päivitetyn ohjeen alkoholijuomien pakkausmerkinnöistä, Valviran ohje 8/2018. Nyt tehdyt muutokset korvaavat Valviran ohjeet ”Suomalaisuuteen viittaavien merkintöjen käyttäminen alkoholijuomien pakkauksissa 16.2.2005 Dnro 73/43/2005” ja Asiakkaan omalla etiketillä varustettujen alkoholijuomien merkinnät 8.2.2005 Dnro 72/43/2005”. Samalla täydennetään alkoholijuoman ja sen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisen ohjeistusta sekä tarkennetaan mm. alkoholipitoisuuden ilmoittamisvaatimuksia ja terveysväitteitä eräissä tuotteissa.

Tämä ohje pohjautuu lähinnä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille säädetään kieltä ja erätunnusta koskevat vaatimukset, jotka on kuvattu myös tässä ohjeessa.

Tässä ohjeessa käsitellään ainoastaan myyntipakkausten pakollisia tietoja. Tuotteen valmistaja voi aina halutessaan kertoa tuotteestaan enemmän kuin mitä lainsäädäntö vaatii, mutta senkin on oltava totuudenmukaista eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Myös seuraavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeissa on alkoholijuomien pakkausmerkintöihin liittyviä asioita. Ohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta osoitteesta: www.valvira.fi.

  • Viinien pakkausmerkinnät
  • Ohje alkoholimainonnasta
  • Viinipohjaisten alkoholijuomien nimeäminen

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi