Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuomien anniskelu

Alkoholijuomien anniskelu

17.5.2018 13:39

Valviran ohje 20/2018

Alkoholijuomien anniskelu (pdf)

Tämä ohje käsittelee nimensä mukaisesti alkoholijuomien anniskelun keskeisiä aiheita ja tuo esille siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä muita ohjeita. Ohje on tarkoitettu niin luvanhakijoiden, luvanhaltijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden kuin muidenkin aiheesta kiinnostuneiden käytettäväksi.

Valviralle kuuluu alkoholilain 60 §:n mukaan keskusvirastona aluehallintovirastojen lupahallinnon ja valvonnan ohjaus, yhteensovittaminen ja kehittäminen, alkoholihallinnon tieto-, tilasto- ja viestintäpalveluiden tuottaminen sekä alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa sekä aluksilla, joilla on Suomen kansalaisuus.

Ohjeen tarkoituksena on parantaa alkoholilain yleisten tavoitteiden toteutumista. Ohje korvaa Valviran ohjeen Alkoholijuomien anniskelu 4/2018 17.5.2018 lukien.

Ohjeeseen on koottu alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja se on toteutettu yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja aluehallintovirastojen kanssa. Ohjetta on päivitetty kevään 2018 aikana valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusten sisällöllä ja käytännön kokemusten tuomilla täsmennyksillä.

Ahvenanmaan maakunta voi maakuntalailla säätää poikkeuksia erinäisiin säännöksiin, joten ohjetta ei voi kaikilta osin soveltaa Ahvenanmaan maakunnassa.

Lisää alkoholijuomien anniskeluun liittyvää tietoa ja ohjeistusta on Valviran ja aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteissa www.valvira.fi ja www.avi.fi.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Juuso Nieminen
sähköposti: alkoholi(at)valvira.fi