Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Alkoholijuoman tarjoamisesta muun hyödykkeen tai palvelun oheistuotteena

Alkoholijuoman tarjoamisesta muun hyödykkeen tai palvelun oheistuotteena

Janne Hulkkonen 9.11.2018 / päivitetty 9.11.2018 14:43

Alkoholin myyntiä koskevia säännöksiä sovelletaan alkoholipitoisen aineen vastiketta vastaan tapahtuvaan sekä muun hyödykkeen tai palvelun yhteydessä markkinoituun alkoholipitoisen aineen välittämiseen ja luovuttamiseen. Alkoholilain monopoli- ja lupajärjestelmän vastaisena vastikkeellisena alkoholijuoman luovuttamisena pidetään alkoholijuoman antamista, jos se edellyttää muun tuotteen ostamista tai muuta vastiketta sekä muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, silloin kun toiminnan harjoittajalla ei ole asianmukaista anniskelu- tai vähittäismyyntilupaa. Toiminta on kiellettyä riippumatta siitä, kohdistuuko palvelun tarjoaminen yrityksiin vai yksittäisiin kuluttajiin.

Alkoholijuoman tarjoaminen maksullisen palvelun yhteydessä ilman anniskelulupaa ei ole sallittua

Esimerkiksi kauneudenhoitopalveluita tarjoava yritys ei voi maksullisen palvelun yhteydessä tarjota alkoholijuomaa ilman anniskelulupaa. Sen sijaan asiakkaille voi järjestää maksuttoman yksityistilaisuuden. Kutsu yksityistilaisuuteen on lähetettävä etukäteen ja sen on oltava henkilökohtainen. Lisäksi tulee ottaa huomioon nauttimista koskeva rajoitus. Ilman anniskelulupaa hankittujen alkoholijuomien nauttiminen on kielletty ravitsemisliikkeessä ja muussa paikassa, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita sekä huoneistossa tai muussa paikassa, johon on järjestetty julkinen tilaisuus. Muiden kuin alkoholielinkeinon lupajärjestelmään kuuluvien alkoholin luvatonta myyntiä ja välittämistä valvovat esitutkintaviranomaiset kuten poliisi ja niitä koskevat rangaistussäännökset on mainittu rikoslaissa.

Alkoholijuoman myynti myyjän hallitsemissa tiloissa on alkoholilain mukaan alkoholielinkeinon harjoittamista

Alkoholilaki määrittelee elinkeinonharjoittamisen vähittäismyynniksi, kun alkoholijuomaa myydään avaamattomissa pakkauksissa nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Elinkeinonharjoittaminen määritellään anniskeluksi, kun alkoholijuomaa myydään annosteltuna tai avatussa pakkauksessa nautittavaksi myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Sekä vähittäismyynti että anniskelu vaativat toimipaikan aluehallintoviraston myöntämän luvan.

Uusi alkoholilaki helpotti luvan hakemista keventämällä muun muassa merkittävästi vastaavan hoitajan pätevyysvaatimuksia. Uuden lain myötä vastaavan hoitajan koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät pätevyysvaatimukset poistuivat. Vaatimukset korvattiin alkoholilain tuntemista osoittavalla todistuksella eli anniskelupassilla. Anniskelupassin myöntää ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos. Mikäli vanhan alkoholilain tarkoittamalla tavalla on ollut kelpoinen toimimaan vastaavana hoitajana, katsotaan tämän täyttävän myös uuden alkoholilain mukaiset pätevyysvaatimukset.

Anniskelupaikassa saa nauttia ja vähittäismyynnissä myydä vain laillisesti hankittuja alkoholijuomia

Anniskelupaikassa saadaan nauttia ja vähittäismyymälässä myydä vain sinne laillisesti hankittua alkoholijuomaa. Alkoholijuomat on ostettava pääsääntöisesti lupanumerolle, joko luvan saaneilta alkoholijuomien valmistajilta, tukkumyyjiltä tai vähittäismyyjiltä. Luvanhaltijat voivat myös tuoda maahan alkoholijuomia. Maahantuonti edellyttää ilmoitusta Valviraan.

Mikäli anniskelu- tai vähittäismyyntipaikassa tai sen yhteydessä myydään muuta kuin laillisesti sinne hankittua alkoholijuomaa, luvanhaltija tai toimessa oleva voidaan rikoslain mukaan tuomita rangaistukseen luvattomasta alkoholipitoisen aineen myynnistä.

Anniskelupaikassa ja hyväksytyllä anniskelualueella asiakkaan omien alkoholijuomien tarjoilu ja nauttiminen on aina kiellettyä. Nauttimiskieltoa koskevan rajoituksen vuoksi esimerkiksi ravintolassa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa, kuten häissä tai pikkujouluissa ei ole sallittua nauttia kuin yksinomaan laillisesti anniskeluun hankittuja alkoholijuomia.

Yksityishenkilö ei saa myydä tai luovuttaa vastiketta vastaan alkoholijuomia

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien välittäminen palkkiota vastaan on kielletty. Yksityishenkilön ei ole laillista myydä tai muuten luovuttaa (vastiketta vastaan) hankkimiaan tai omistamiaan alkoholijuomia. Mikäli yksityishenkilö omistaa esimerkiksi keräilypulloja, antaa uusi laki alkoholiyhtiölle (Alko) mahdollisuuden järjestää huutokaupan, jossa myydään myös muiden kuin Alkon omistamia alkoholijuomia. Tällöin Alko toimii huutokaupan pitäjänä ja vastaa toiminnan järjestelyistä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Janne Hulkkonen, puh. 0295 209 625, janne.hulkkonen@valvira.fi.

Janne Hulkkonen

Janne Hulkkonen

ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.