Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2019–2024 julkaistu

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2019–2024 julkaistu

9.9.2019 10:00 / Uutinen

Alkoholihallinnon viides valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2019–2024 on julkaistu. Viranomaisvalvontaa kohdennetaan valvontaohjelmakaudella aiempaa selkeämmin riskikohteisiin valvontatarpeiden perusteella. Valvonnalla tuetaan alkoholielinkeinoa vastuulliseen myyntiin, varmistetaan alkoholilain noudattamista ja tuetaan luvanhakijoiden ja -haltijoiden omavalvonnan kehittämistä. Tavoitteena on myös vastata nykyaikaisen viranomaistoiminnan ja alkoholielinkeinon vaatimuksiin.  

Valvira on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valvontaohjelmalla ohjataan alkoholijuomien anniskelun, vähittäismyynnin ja markkinoinnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen ratkaisukäytäntöön ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Valvontaohjelman tavoitteiden ja painopisteiden onnistumista arvioidaan vuosittain tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Valvonnan tavoitteina ovat alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Alkoholihallinnon toiminnalle on valvontaohjelmassa määritelty strategiset painopisteet, joilla ohjataan alueellisen alkoholihallinnon resurssien käyttöä ja selvennetään uuden alkoholilain toimeenpanoon liittyvien eri toimijoiden rooleja ja vuorovaikutusta.

Lue lisää

Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2019–2024 (valvira.fi)

Lisätietoja

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö,
puh. 0295 209 610

Janne Hulkkonen, ylitarkastaja,
puh. 0295 209 625

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi