Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2017–2018 julkaistu

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2017–2018 julkaistu

2.1.2017 09:53 / Uutinen

Alkoholihallinnon neljäs valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2017–2018 on julkaistu. Vuonna 2017 alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma pyrkii kehittämään ja laajentamaan alkoholihallinnon ja ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyötä alue- ja paikallistasoilla. Yhteistyön tavoitteena on alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Vuoden 2017 alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman toimeenpano koostuu kahdesta osasta:

  1. ehkäisevän päihdetyön ja alkoholihallinnon sekä elinkeinon välisen yhteistyön kehittäminen Pakka-toimintamallin mukaisesti.  
  2. ehkäisevän päihdetyön lausuntojen käytön lisääminen alkoholilupakäsittelyssä.

Valvontaohjelmakaudella odotetaan toimenpiteitä alkoholilainsäädännön uudistamiseksi. Tulevaisuudessa yhteistyön, valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen toimintatapoja on kehitettävä ja vaikuttavuutta entisestään parannettava. Valvontaa on aiempaa selkeämmin kohdistettava tunnistettujen riskien perus-teella, unohtamatta kuitenkaan lupahallintoa ja siihen liittyvää ennakoivaa valvontaa.

Valvira laatii yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman, jota päivitetään vuosittain. Valvontaohjelmalla ohjataan alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen ratkaisukäytäntöön ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Lue lisää:

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2017–2018 (pdf)

Lisätietoja:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi