Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Alkoholihallinnon näkemyksiä alkoholilainsäädännön uudistamiseksi - muistio

Alkoholihallinnon näkemyksiä alkoholilainsäädännön uudistamiseksi - muistio

31.1.2013 13:17

Valvira on jättänyt joulukuussa 2012 sosiaali- ja terveysministeriölle ministeriön toimeksiannosta tehdyn muistion, jossa kerrotaan Valviran ja aluehallintovirastojen näkemyksiä alkoholilainsäädännön uudistamiseen liittyen. Muistiota koottaessa pyrittiin ottamaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannossa esitetyt linjaukset ja alkoholilainsäädännön tekniset muutostarpeet.

Yksi muutosehdotusten keskeisin periaate on alkoholilainsäädännön yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen. Yhteisillä ja yleisillä koko alkoholielinkeinoa koskevilla säännöksillä säädettäisiin luvan saamisen edellytyksistä, lupatyypeistä, tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista, rikkomusseuraamuksista ja muutoksenhausta. Omavalvonta pitäisi tehdä lakisääteiseksi vähittäismyynnissä ja anniskelussa. Valviralle on tärkeää, että lapsille ja nuorille turvattaisiin mahdollisimman alkoholiton kasvuympäristö. Valvira ja aluehallintovirastot ovat halunneet nostaa lainsäädännön muutoksen yhteydessä keskusteltavaksi sen, miten alkoholin anniskeluun pitäisi suhtautua lapsille ja nuorille tarkoitetun toiminnan yhteydessä.

Muistio alkoholilainsäädännön uudistaminen